אַבְרוֹן

 §1,  ש"ז, מ"ר אַבְרוֹנִים, – קנה קטן של עץ או מתכת ובתוכו בד דק של אָבָר, יכתבו בו, Bleistift; crayon  אצל כותל  המזרחי עומד ארג ספרים וכו' ניר עטים אברונים וכו' תחת השקד, לוח לונץ תרס"ב.1 מן אָבָר, עי"ש הערה.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים