אֲבָרָה

°, ש"נ, - כמו אָבָר: צר עם כל שיירה, נשקעו כלם (בים סוף) יחד כַּאֲבָרָה (יוצ' אחרון פסח, אצולים). 

ערכים קשורים