אֵבְרִי

°, ת"ז, - מטבע האברים, .adj. organ : כמו הזכר לעצם איברי (רמב"ע, ערוג' הבושם, ציון ב 159).  הכליות הם איבריים בשריים עצביים (מ' אלדבי ש"א ד, הכליות).