אֹבְרָה

°1, אוֹבְרָה, ש"נ, מ"ר אֹבְרוֹת --כנוי ליד: זיהרתי לגמל חסד ובל תאמץ לב ותקפוץ אוברות (רסע"ג, אזהר', קבץ מע"ג). 1 משק' אֹרְחָה, אֹמְנָה, אֹמְנוֹת.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים