אַגָּנָה

°, ש"נ, — כעין משפך מעל להריחים להתבואה, Mühltrichter; trémie; hopper: כמין כלי שעל הריחיים שהוא מכניס הרבה ומוציא קימעא ושמו דלן וזה הוא האגנה שעל הריחים וכו' מניחין התבואה ויש בו חור ותחת יש לו כלי עץ שממנו נופלת התבואה (רה"ג כלים ל ד).