א. רבע


1 [שרש זה משתף הוא לכל השפות השמיות, וכן בא ארבע גם בכנעני', ארמ', סור', ערב' צפונית ודרומית;; באשר' אַרְבַּאֻ, אוגרית' אַרבע, כוש' אַרְבָּע.