אַרְגְּוָן

1, ש"ז, — כמו אַרְגָּמָן: ועתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל וּבָאַרְגְּוָן וכרמיל ותכלת דהי"ב ב ו. —  ומ"ר אַרְגְוָנוֹת -וָנִים, —  בגדי ארגמן:  כם וכך ארגוונות טובות אני ננותן לך מד"ר איכה, זכר עניי.  ר' שמעון אומר ארגוונים היו מלבישים אותם פסיק' רב' לג.1 בארמ' אַרגַוונא, וכן בערב' ארגואן أَرْجُوَان, וכבר רשם אבן מנצור אלגואליקי, מלה זו בין ההע'רב. ועי' אַרְגָּמָן.

ערכים קשורים