אֶרֶג

הפס' אֶרֶג, – א) חלק מכלי האריגה, שהאורג מקפל עליו הדבר הארוג: ויסע את היתד הָאֶרֶג1 ואת המסכת (שופט' טז יד). – ב) כעין אניה קטנה שבו חוטי הערב והוא עובר ושב בין חוטי השתי Weberschiffchen; navette; shuttle: ימי קלו מני אֶרֶג2 ויכלו באפס תקוה (איוב ז ו). הארג שיניעהו האורג בקלות מקצה אל קצה (רלב"ג שס). – ג) °השתמשו במלה זו בכתב ובדבור לעצם הדבר הארוג, Gewebe; tissu; web. 1 ריב"ג: היא כלי האריגה בעצמו. ורד"ק: כלי האורג שמקפל בו הבגד לפניו בארגו. –

2 רד"ק: הוא אותו הכלי שבו חוט הערב וכו' שמעבירו האורג במרוצה מן הקצה אל הקצה.

חיפוש במילון: