עגם


1 [כך בארמ', והוא כמו אגם, עי' ערכו ובהערה שם.]