א. תרז


1 [ע' בהערות שאחר זו.] בערך הבא.

חיפוש במילון: