תֶּשֶׁק

°, ש"ז, — תשוקה, חשק1: אזכרה מקדם פלאך לשמך ולזכרך תשק בך גילה שלמה מחמד חפצי חשק (ר' יצחק, אזכרה מקדם, זולת לשבת שלפני סכות).1 [כן מבאר בֶר בסדורו].

חיפוש במילון: