תִּשְׁפֹּכֶת

°, ש"נ, —  כמו שְׁפִיכָה, ואמר הפיטן: חנון הביטה ממרומים, תשפוכת דם הצדיקים ותמצית דמים, תראה בפרגודך והעבר כתמים, אל מלך יושב על כסא רחמים (אלה אזכרה, מוסף יו"כ).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים