תשׁר"ת

ר"ת תקיעה שברים תרועה, תקיעה.

חיפוש במילון: