רקע
יצחק בקון
יצחק בקון (‏-)
היה חוקר ספרות עברית ויידית ישראלי.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
a מאמרים ומסות

 

מבוא וביבליוגרפיה לספר “יוסף חיים ברנר: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית”

תל אביב: עם עובד, תשל"ב 1972

בין השורות

תל אביב: פפירוס-בית ההוצאה של אגודת הסטודנטים - אוניברסיטת תל אביב, תשמ"א 1981

נספחים ל“מסביב לנקדה”; הוא ספר לעצמו: [מסכת] / יוסף חיים ברנר

תל-אביב: דרור לנפש, תש"ע 2010

v עיון

 

פרקים בהתפתחות המשקל של השירה העברית

תל-אביב: מפעל השכפול, בית ההוצאה לאור של הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב, 1968

ברנר הצעיר: חייו ויצירותיו של ברנר עד להופעת “המעורר” בלונדון

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ה 1975

הצעיר הבודד בסיפורת העברית: (1899–1908)

תל-אביב: בית ההוצאה, אגודת הסטודנטים - אוניברסיטת תל-אביב, תשל"ח 1978

בשנה ראשונה

תל-אביב: פפירוס, תשמ"א 1981

מתוך החבורה

תל אביב: פפירוס, תשמ"ב 1982

הפרוזודיה של שירת ביאליק

באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון, תשמ"ג 1983

ברנר וגנסין כסופרים דו־לשוניים

באר-שבע: הקאתדרה ליידיש אוניברסיטת בן-גוריון, 1986

ביאליק בין עברית ליידיש

באר-שבע: הקאתדרה ליידיש - אוניברסיטת בן-גוריון, 1987

עגנון הצעיר

באר-שבע: הקאתדרה ליידיש באוניברסיטת בן-גוריון, תשמ"ט

ברנר בלונדון: תקופת “המעורר” 1905–1907

באר-שבע: המחלקה ללשון וספרות עברית של אוניברסיטת בן-גוריון, (הקד' תש"ן)

מנדלי, שלום עליכם: בחינה מחודשת: א נייער אריינבליק

רמת גן: המרכז ללימודי יידיש ע“ש רינה קוסטה - אוניברסיטת בר אילן, תשנ”ה 1995

צופה הייתי בעינו של עולם: שירת ביאליק מרזי לילה (תרנ"ט) עד הקיץ גוע (תרס"ה)

ירושלים: כרמל, תשס"ד 2004

דוד פוגל: המשורר כאמן נסתר

ירושלים: כרמל, תשס"ו 2005

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק בקון

הקלידו

  • אלישבע שחורי
  • גליה גזית
  • רחל ויטנברג

הגיהו

  • רחל ויטנברג
  • שולמית רפאלי

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק בקון

הקלידו

  • אלישבע שחורי
  • גליה גזית
  • רחל ויטנברג

הגיהו

  • רחל ויטנברג
  • שולמית רפאלי