רקע
יצחק בר לוינזון
יצחק בר לוינזון (1788‏-1860)
חלוץ תנועת ההשכלה היהודית בתחומי האימפריה הרוסית. ריב"ל, שבצעירותו ספג את ערכי תנועת ההשכלה מראשי המשכילים בגליציה, פעל להפצת רעיונות אלו בין היהודים בתחום המושב. בין חיבוריו הרבים, כמעט כולם בעברית: ספרי הסברה לשינוי הערכים בחברה היהודית המזרח-אירופית ("תעודה בישראל", "בית יהודה"); חיבורים להגנה על היהדות מן הנצרות ובפרט מן המיסיון הנוצרי ("זרובבל", "אפס דמים"); מחקרים בחכמת ישראל, בתולדות עם ישראל ובלשון העברית; וחיבורים סאטיריים אנטי-חסידיים ("עמק רפאים", "דברי צדיקים"). בחלק מפעולותיו שיתף פעולה עם פקידים בממשלתו של הצאר ניקולאי הראשון.
יצירות שהועלו למאגר: 7 יצירות
t שירה

 

אשכל הסופר: קבוץ שירים, מכתבים, מליצות וחידות

ווארשא: דפוס אלכסנדר גינז, תר"ס

a מאמרים ומסות

 

בקורי ריב"ל

ווארשא: דפוס גינז, 1888

ביקורת על "כליל יופי" לאד"ם הכהן

אלה תולדות יש"ר

ביקורי ריב“ל, וארשה תרנ”ד

ספר תעודה בישראל: כולל גדרי התורה והחכמה

ווילנא: דפוס י“ר ראם, תרט”ז 1855

זרבבל: … [נגד] דעת ראש משטינינו … בספרו נתיבות עולם

ווארשא: ד“ב נאטאנזאהן, תרל”ח

בית יהודה: כולל קורת הדת לישרון … והרבה חדושים בבנין הדת וקורות האומה … גם ידבר על הכתות שנתחדשו בכל זמן

ווילנא: יוסף ראובן ראם, תרי"ח

אפס דמים: ספר התנצלות נגד עלילת דם, שמתעוללים עלינו משטיני היהודים, ויבואו בו עוד דברי התנצלות כללית בעד אחינו בית ישראל … בתבנית שיחה ודרך ויכוח בין איש עברי ונוצרי

ווארשא: מוציא לאור לא ידוע, 1890

ענפי הדסה: קצת הערות במגלת אסתר

אדעסא: דפוס מ“א בעלינסאן, תרכ”ה

ימין צדקי: ספר התנצלות בעד דתנו ורבותינו חכמי התלמוד

ווארשא: אלכסנדר גינס, תרמ"א

אחיה שילני החוזה: כולל ביטול טענותיו של ספר נתיבות עולם … בדרך ויכוח בין העברי צדקיהו מזרחי ובין הנוצרי דון יוסף אלפונזו

Leipzig: Druck von C. W. Vollrath, 1864

תער הסופר: הוא מאמר קצר בדבר הקראים, ונלוו לו בראשו דברים אחדים בדבר הכתות בכלל שקמו בישראל מהתחלת בית שני והלאה

ביקורי ריב“ל, וארשה תרנ”ד

אדעסא: דפוס ל. ניטצשע ושותפו א. צעדערבוים, תרכ"ג

יהושפט: הוא בקרת על ס' התורה והפילוסופיא להחכם יצחק שמואל ריגייו … ונלוה … בקרות על ענינים זולתו …

ווארשא: דפוס האלטער, תרמ"ד

באר יצחק: אגרות רצוא ושוב בין יצחק בער לעווינזאהן ז"ל ובין חכמי דורו בזמנים שונים

ווארשא: דפוס בוימריטטער, תרס"ג 1902

פירושי הריב"ל למסכת אבות

לאס אנדזשעלעס: דפוס ד' כהנסקי, תש"ד

מגלה עפה: או תוכחת מגולה ריב עם רבני וחסידי זמנינו

קארני, נ' דז': אפרים דיינארד, תרס"ד

יזרעאל

ווארשא: דפוס א. בוימריטטער, תרס"ג 1903

פתוחי חותם: יכלכל … מכתבים ספרותיים …ביאור רחב להקדמת האמונות והדעות מרס"ג

ווארשא: דפוס א' בוימריטטער, תרס"ג

אור לארבעה עשר

אור לי“ד: הוא מאמר בינת-משל יפיץ אור על ארבעה עשר מאמרי הגדה … בדברי חז”ל: לתשובת חכם נוצרי אדעסא: דפוס בעלינסאן, תרכ"ד

ילקוט ריב"ל: … מאמרי הלצה … מכתבים ספרותיים, שירים, מכתמים, מליצות וחידות ומאמרים שונים

ווארשא: דפוס א' גינז, תרל"ח

דברי צדיקים: … שלש אגרות ושיחה בין שני חסידים … על אודות ספר מגלה טמירין / המיוחס לחסיד ר' עובדיה בן פתחיה [= יוסף פרל].

וויען: אנטאן שמיד, 1830

w מכתבים

 

שלושה מכתבים

וארשה תרנ"ד

א. מכתב מהרב הח' אב'ג לאחד מידידיו בדבר המסכת בילקוט ריב"ל.

ב. בע"ה יום ד' ג' דחנוכה הרי"ג בוחאב ישן.

ג. מכתב לְהַלֵל

אגרות ריב"ל: ארבע עשרה אגרות … להחכם … ראובן בן משה קאלישר …

קראקא: בדפוס י. פישער, תרנ"ו 1896

v עיון

 

אהלי שם: … חקירות … בלמודי שפת עברית ושרשיה, ולשונות בני קדם … ונלוה אליו בקרת … על קצת שרשים בספר אוצר השרשים להח' בן-זאב … ונקרא בשם: חקר מלים …

ווארשא: ב' נאטאנזאהן …,

תולדות שם: כולל חקירות חדשות בחכמת למודי שפת עברית ושרשיה ולשונות בני קדם וזולתן על פי הוראות ענינים שונים המסתעפים מהתנ“ך, תלמוד ומדרשות … הכל מסודר בערכין בסדר אלפ”א בית"א

ווארשא: בדפוס יצחק גאלדמאן, תרל"ז

שרשי לבנון: הוראות הרבה שרשים מלשון עברית … ויש … בביאור איזה מקראות בתנ"ך או לשונות ומאמרים בתלמוד ומדרשות

ווילנא: דפוס מנחם מן ושמחה זימל, תר"א

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק בר לוינזון

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אילנה רונן
 • אלונה פרת
 • בנימין בן-ציוני
 • דניאל פריש
 • חנה טל
 • יוסף אלבז
 • יעל זאבי
 • יעל פרידמן
 • מיה קיסרי
 • נועם
 • רבקה קולבינגר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תמר בר-שי ערמוני

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • מלאכי שפר
 • משה נועם
 • צחה וקנין כרמל
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק בר לוינזון

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אילנה רונן
 • אלונה פרת
 • בנימין בן-ציוני
 • דניאל פריש
 • חנה טל
 • יוסף אלבז
 • יעל זאבי
 • יעל פרידמן
 • מיה קיסרי
 • נועם
 • רבקה קולבינגר
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תמר בר-שי ערמוני

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • מלאכי שפר
 • משה נועם
 • צחה וקנין כרמל