רקע
אייזיק רמבה
אייזיק רמבה
(1907‏-1969)
עיתונאי ופובליציסט בעברית וביידיש בתקופות היישוב והמדינה, עורך העיתונים "המשקיף" ו"חרות". זוכה פרס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקר ופרס סוקולוב על מפעל חיים.


j זכרונות ויומנים

 

במחיצתו של ז’בוטינסקי

תל אביב: דפוס ספר, תש“ג-תש”ד

המגן והאסיר:

תל אביב: סטימצקי, תש"ך

v עיון

 

ז’בוטינסקי לעולם ולעמו

ירושלים: אחיאסף, תש"ד

כפי שהכרתים: בני דורו של ז’בוטינסקי

רמת גן: תנועת החרות, תשי"ט

זאב ז’בוטינסקי העברי

ירושלים: אומה וחברה, תשכ"ג

קריניצי: דיוקנו של איש רב פעלים

רמת גן: מסדה, (c1968)

ישראל רוקח: קברניטה של תל אביב

רמת גן: מסדה, (תשכ"ט)

מדענים צעירים בישראל: חייהם, פעולותיהם ותפקידיהם

ירושלים: ר' מס, 1971

בית ההוצאה

עורכי הראשון – שמואל שניצר

אברון מרדכי

אהרונוב יקיר

אהרני יאיר

אלבק מיכאל

אסנהיים מיכאל

ארנס משה

אשל שאול

ברק זקי

גניחובסקי דב

גרונפילד ארתור (אברהם)

טנא יאיר

יורטנר יהושע

כהן עזרא

כהן אלי

כרמל עמוס

לב בנימין

ליבאי אבינועם

ליבנה זאב

מוצקין אריה ליב ודליה

מס יונתן

סוקולובסקי מרדכי (“מורי”)

עבוד מרדכי

עוזרי אהרן

צור־לביא יהושע

קפלן מאיר

קרני צבי

קרת משה

רבינא ישראלה

רוזנברג יהודה

ריכטר נירה

רמרדז’קר נורה

רקובר נחום

שאלתיאל שמואל

שאקי אבנר חי

שמיר אליהו

ידידיה שמיר

רות שפרלינג

חגי שקד

בנים אכלו בוסר

תל אביב: הועד הצבורי להוצאת כתבי אייזיק רמבה, (תשל"ג)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אייזיק רמבה

הקלידו

  • אייל דולב

הגיהו

  • שלי אוקמן

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

חגי שקד; רות שפרלינג; ידידיה שמיר

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אייזיק רמבה

הקלידו

  • אייל דולב

הגיהו

  • שלי אוקמן