אֲבַעְבּוּעִי

°, ת"ז: ואם יהיה (הקרע בלחה הקרנית שבעין) נוסף על זה עד שיראה הגרגיר הענביי ומה שהוא יותר גדול יקרא האבעבועי (קאנון ג ב ג). 

חיפוש במילון: