אַבְעָיָה

*1, ש"נ, מ"ר אַבְעָיוֹת, --א) ביאת אביונים בחבורה להשדה לבקש הלקט, הפאה וכדומה: שלוש אבעיות2 ביום בשחר ובחצות ובמנחה (פאה ד ה). --ב) °שאלה למודית מפני ספק שנולד בדבר: כל האבעיות והקושיות והתירוצים (אבא מארי, ספ' הירח בספ' מנח' קנא'). כל האבעיות שבתלמוד וכו' פעמים שהאבעיות נשאלו יחד (קצור כללי התלמוד). 1 משרש בעה במשמ' בקש, משקל אזכרה. - 

2 כן במשנה שבמשניות ושבגמרא בבלית, ובמשנה שבגמ' ירוש' ויניציה אובעיות. ופרש רמב"ם שלש בקשות. וגמ' ירוש' שם נותנת טעם לדבר: בשחר מפני המניקות בחצות מפני התינוקות ובמנחה מפני הנמושות. 

חיפוש במילון: