אֲבָקָה

1, ש"נ, סמי' אַבְקַת, מ"ר אֲבָקוֹת, -- סממנים משֻחקים הדק היטב, ישתמשו בהם לתמרוקים, לרפואה, Pulver; poudre; powder: מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מר ולבונה מכל אַבְקַת רוכל (שה"ש ג ו).1 אין המוכרת כך במקור. כנראה צ"ל "אינה מוכרת" בתנ"ך וע"כ אין משקלה מוכרע כי לפי הנטייה אַבְקַת אפשר המוכרת אֲבָקָה, כמו צְדָקָה, צַדְקַת. וגם אַבְקָה, כמו מַלְכָּה. הראשון שנקד אֲבָקָה הוא כנראה כשתלי, ואחריו החדשים גיזנ' וכו'. 

חיפוש במילון:
ערכים קשורים