אָבַר

– קל לא נהוג.

– הִפע', הֶאֱבִיר, עתיד יַאֲבֵר, יַאֲבִיר, die Schwingen öffnen; ouvir les ailes; spread the wings: המבינתך יַאֲבֶר-נץ יפרש כנפיו לתימן (איוב לט כו). –  ואמר המשורר:  ים ודרום יַאֲבֵרוּ, וממרום ידברו (ר"י הלוי, מכת' לר' נתן).  וככנפי שחר תפרוש (הנפש) אברותיה תאביר לשחקים תעל מעלה מעלה (יל"ג, הוי אח). – ועי' כנף.

– פע', *אִבֵּר, – כמו הֶאֱבִיר:  שמאבר שהיה פורח ומביא ממון (מד"ר בראש' מב).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים