ב. אִבֵּר

*, פ"י, - עשה אברים, הוסיף אברים, עשה דבר אברים אברים: כיצד מאברין את הערים וכו' מאברין אבר אבר (ר' שמוא', ערוב' נג.). - ועי' כנף.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים