אֶבְרָה

ש"נ, מ"ר אֲבָרוֹת, -- כמו אֵבֶר, הנוצות הארוכות בכנף העוף, Schwingfeder; penne; wingfeather: כנף רננים נעלסה אם אֶבְרָה חסידה ונצה (איוב לט יג). הכנף עד שיש בו אברה וגף בין שיש בה אברה ובין שאין בה אברה (רה"ג טהר' א ב). -ומ"ר בכנ': כנפי יונה נחפה בכסף וְאֶבְרוֹתֶיהָ בירקרק חרוץ (תהל' סח יד). - ובהרחבה נרדף עם כנף: כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אֶבְרְתוֹ (דבר' לב יא). כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות בְאֶבְרָתוֹ יסך לך ותחת כנפיו תחסה (תהל' לא ג-ד). 

חיפוש במילון: