אַרְגְּוָנִי

° , ת"ז, לנק' -וָנית, – מצבע הארגוָן: בן רשד אומר שמראה הקשת שלשה האחד אדום ארגווני (ר"ש בן תבון, אותות השמים, כ"י פריז). הבהיריים שבבינוניים הם האדום כגחלים בוערות והכרפסי והארגווני (יש"ר מקנדיה, מעין חתום מו).