אַרְגּוֹזָה

° 1, ש"נ, —  שיר ב"פ יתד ושתי תנוע' ויתד ותנועה: ארגוזה לרבינו האי גאון בדינין ושבועות (פתי' לשער דיני ממונו' לרב האי גאון). ואמר (ר' שמואל הנגיד) על זה (את השירה) והיא ארגוזה (בראש שיר אהלל אשר, לר"ש הנגיד). ונהוג שם זה אצל משוררי הספרדים. 1 בערב' אַרְגוֹזָה ارْجُوزَه, שירה במשקל רגז