אַרְגָּז

1, ש"ז, מ"ר אַרְגָּזִים, —  תבה תלויה על גב גמלים או בצדי העגלה, וכדומה. Kiste; caisse; chest : ולקחתם את ארון ה' ונתתם אתו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בָאַרְגָּז2 מצדו (ש"א ו ח). וישימו את  ארון ה' אל העגלה ואת הָאַרְגַּז (שם יא). והלוים הורידו את ארון ה' ואת הָאַרְגַּז אשר אתו (שם יה). —  ובכלל תבה, — ואמר המליץ: בני שים ספרים חבריך וארגזיך ותבותיך פרדסיך וגנותיך (צַוָאת ר"י אבן תבון, דרך טובים).1 הסכימו החכמים שנגזר משרש רגז עי' זה, וכמו רִגאזַה رِجَازَة בער' כעין אפריון קטן על גב הגמל וכדומ'. וכן בסור' רִגָזְתָּא. ואולם רד"ק סבור כי הוא מרֻבע אמתי.

2 תרגום: תיבותא. מנחם: ענינו כמו ארון, וכעין זה שאר המפרשים.

ערכים קשורים