אָרָד

§1, ש"ז, – מתכת, תערובת נחשת בעפרת, Bronze; bronze. והשתמשו במלה זו בהעתונים, ונהוגה אצל המדברים עברית בא"י.1 באשורית אֻרְדוּ (מום ארנולד).