אֶרֶד

§ 1, ש"ז, מ"ר אֲרָדִים, — מין ממיני הכמהים, Art Trüffeln; esp. de truffe; truffle: השתמשו בו ב"האכר היהודי". ועי' כמהים.1 בארמי' ארדא: א"ר ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתו ליה תבשילה דארדי ואי לאו דיהב לי איסתכני (כתוב' סא. — א"ר ענן בן תחליפא עמדתי לפני מר שמואל והביאו לו תבשיל של אֲרָדִים ולולא נתן לי ממנו הייתי מסֻכן). דגים קטנים וארדי ודייסא (ע"ז לח.). נהמה דאפוי בארדי (הלכ' גדולות הילד"ה סד.). — בסורית ערדא, וכן בערב' עַ'רַד غَرَد צ'רב מן אלכמאה, מין ממיני הכמהים, וכן פי' הערוך ארדיא כמהים.