תרמות

ש"נ, — כמו מרמה: חזון שקר וקסם ואלול (קרי: וֶאֱלִיל) ותרמות1 לבם המה מתנבאים לכם (ירמ' יד יד).1 [כך כתיב, קרי: וְתַרְמִית.]

חיפוש במילון:
ערכים קשורים