תִּרְמֵל

*, פ"ע, — פעל שלא נתברר כל צרכו: האורז והדוחן והפרגין והשומשמין שהשרישו לפני ראש השנה מתעשרין לשעבר וכו' ר' שמעון אומר אפונין הגמלונין משתרמלו1 לפני ר"ה (שבי' ב ז-ח).1 [אין לקיים נסחה זו, והנכון כמשנה שבירוש': אפונין הגמלונין שתרמלו לפני ראש השנה (בהקבלה אל האורז וכו' שהשרישו לפני ר"ה וכד'), וכעין זה במדב"מ: קשה לראות כאן העלאת "תרמילים" לקטניות, מה שאינו מתאים אל שהשרישו לגבי צמחים אחרים (עי' בפרוש חסדי דויד הרואה גם בפעל זה לשון השרשה), וכן נאמר בירוש' על המשנה: מהו תרמילו, עבדון קנקילין, כלו' עשו קנוקנות, ולא תרמילים. ולפי זה ספק הוא, אם יש לקשר פעל זה בש"ע תרמיל, תורמל, וצ"ע.]

חיפוש במילון:
ערכים קשורים