תרס

*, ממנו *הַתְרָסָה, *תָּרַס1.1 [בארמ' שבתו"מ גם שה"פ תֵרוּסָא (שבת לב.). ואמנם נגזר כל שמוש השרש בארמ' ובעבר' מן ש"ע תריס, תריסא, השאול מיונ' ϑλϱεός, עי' קרויס,  Lehnw. II 593 וכו'.]

ערכים קשורים