תַּרְתָּן

1, ש"ז, — שר צבא, מפקד, Feldherr, Heerfüher;général en chef; commander-in-chief: וישלח מלך אשור את תַּרְתָּן ואת רב סריס ואת רבשקה (מ"ב יח יז). בשנת בא תַרְתָּן אשדודה בשלח אתו סרגון מלך אשור וילחם באשדוד וילכדה (ישע' כ א).1 [הוא באשור' tertânu, turtânu במשמ' זו, השגור בכתבות, וגם במקרא בא תאר זה ככנויו של שר צבא אשור, וגם של שר צבא של עמים אחרים, של מצרים ועוד. בטעות ראו הפרשנים במלה, עד להתגלות השם בכתבות, שע"פ.]

חיפוש במילון: