תָּרַק

°, קל לא נמצא במקורות1.

— נִפע', °נִתְרַק2, — ואמר הפיטן: גבוהים הרקיע ונטם ומראם תמיד נתרקים, גם ידו יסדה יסודות ארקים (שלמה הבבלי, אומץ דר, יוצר שבת ג' אחר פסח).1 [אמנם נאמר בפיוטו של יהודה בר אברהם ליאונטי, אלהים בהנחילך, ביוצר ליום ב של שבועות, מחזור יהודי איטליה א, קנה. לפי הנקוד שם: שדי צרח להשמיעך, שמח בחלקך המגיעך, לא תחמוד אשת רעך תְּרָקוֹ בְּרָקוֹ אֲרָקוֹ, סִדְּקוֹ עִזְקוֹ תְּרוֹקוֹ, חקו עושקו לחשוקו, קדוש ע"כ, אבל קשה לעמד על כונת המלים בצורתן ובשרשן, ואף אפשר שהגרסה משֻבשת, ושיש לגרס, למשל: בְּדָקוֹ במק' ברקו, וכן סֵרְקוֹ במק' סדקו וכד'.]

2 [כנראה במק' נתארקים, הפכו לארקא, לארץ.]

חיפוש במילון:
ערכים קשורים