תְּשִׁיעַ

°, ש"ז, — חלק תשיעי, אחד מתשעה: אמרתי התדע שליש ושתי שתותים ושלשה תשיעים כמה הם? אמר לא אדע (ריב"מ בן זבארה, ס' שעשועים י, דודזון, 117).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים