תָּשִׁישׁ

* 1, ת"ז, — כמו תשוש: קול ה' בכח קול ה' בהדר, א"ר חמא בר ר' חנינא קול ה' בכח לבחורים, קול ה' בהדר לתשישין (מד"ר שה"ש ו, חכו ממתקים).1 [עי' *תָּשׁוּשׁ, הערות, *ב. תּשׁ, הערה.

חיפוש במילון: