תְּשִׁיעַאי

°, תוש"ז, — הצעת שם לכוכב לכת תשיעי, שאחר התמינאי: כי לפי סדר המערכה והחרוזת הנהוגה במרחק חברת כוכבי לכת כולם ירחק התשיעאי מן השמש בכפלים מן התמינאי וכו' שפטו החוזים בצדק על מציאת הזעירי בין מאדים לצדק (ר"ד מפרידנהויזן, מוסדות תבל, לג.).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים