רקע
שלמה רובין
שלמה רובין (1823‏-1910)
מראשי תנועת ההשכלה בגליציה, סופר עברי ומתרגם


a מאמרים ומסות

 

מורה נבוכים החדש: שני ספרי החוקר … ברוך די שפינוזה לפי העתקת הצרפתי EMILE SAISSET עם תולדות חיי הפילוסוף

וויען: יאזעף האלצווארטה, תרט"ז

תשובה ניצחת

לעמבערג : דפוס סטוירופיגאן, 1859

מעשה בראשית: של הכנעני סנחוניתון

וויען: דפוס י' האלצווארט, תרל"ב

מנחם הבבלי: אמונת המינים ודעותיהם

וויען: דפוס של יאזעף האלצווארטה יוניאר, תרל"ג

סוד הספירות: רזי הספירות ורמזי המספרים

וויען : לעפאלד האהן, תרל"ד

ספר יצירה: להערביאים, או, אבן החכמים … בשבעה פרקים … עם הוספת אבני מלואים הכוללת נוסחאות … מהשבעות ולחשים וקמיעות … שהשתמשו בהם קדמוני הכשדים …

וויען: דפוס של שפיטצער עט האלצווארטה יוניאר, תרל"ה 1874

מחולות המות: (danse macabre)

וויען: געארג בראג ופ' סמאלענסקין, תרל"ז

תהלת הכסילים: או צואת בעור בן־חמור

ע“פ מהדורת וינה, תר”מ, 1880

בירוסי הכשדי או קדמוניות האשורים והבבלים בהגלות

וויען: דפוס געאג ברגא, תרמ"ב

מעשה מרכבה: אשר חזה הנביא יחזקאל מבואר ברוח הבקורת החדשה

וויען: דפוס של געארג בראג המנהל פ. סמאלענסקין, תרמ"ג

ספר המלאכים

וויען: דפוס M. KNOEPLMACHER, תרמ"ו

מעשה תעתועים

וויען: דפוס געארג בארג, תרמ"ז

יסוד מסתרי העכו"ם: וסוד חכמת הקבלה

וויען: דפוס א' פאנטא, תרמ"ח

עץ הדעת: בגן העדן המקודש

וויען: דפוס של אברהם ן' דוד אלקאלאי בפרעסבורג, תרנ"א 1891

הגיוני שפינוזה: על האלהות, התבל ונפש האדם

קראקא: א' פויסט, תרנ"ז

ילקוט שלמה

קראקא: יוסף פישר, 1896

החיים והמות: בספרות כל העמים … בשנותם את טעמם לפי הזמן והמקום

קראקא: יוסף פישר, תרנ"ח

שלוש תכונות נפשיות בישראל

ע“פ הוצאת מערכת “האשכול”, קראקא (קראקוב), תרנ”ח

סגולות הצמחים

קראקא: דפוס יוסף פושר, תרנ"ח

מלחמת הנגלה והנסתר בספרותנו

ע“פ הוצאת המחבר, נויארק, תרנ”ח

שלושה מאמרים: הדעה והדבר; המדבר והדבר; תושב“כ ותושבע”פ

ויארק: דפוס י' ליפשיץ, תרנ"ט

גלגולי נשמות

קראקא : האשכול, תרנ"ט

מסכת קידושין בעולם האצילות

קראקא: האשכול, תר"ס-1899

מערכת טעמי מצות: לפי חכמי בקרת בישראל ובעמים

קראקא: דפוס יוסף פישר, תר"ס 1900

סגולות בעלי חיים ואותותם: בהגדות ובדתות כל העמים

קראקא: דפוס י' פישער, תר"ס

חידות העולם

קראקא: שוואצבערג, תרס"א

הספירות בחכמת הקבלה

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ג

האדם עץ השדה

ע“פ מהדורת נויארק תרס”ד

אנשי השם בח"ן: בישראל ובאומות

קראקא: דפוס פישער, תרס"ה

ספור יצירת העולם

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ו

עץ הדעת: כולל שמות ותכן כל החכמות והמדעים בתבנית עץ

קראקא: י' פישער, תרס"ז

שני לוחות הפילוסופיא: האלהים, התבל והאדם

קראקא: י' פישער, תרס"ז

אדם ובהמה: כולל קורות מצב האדם לעומת בעלי חיים לפי הדת והפילוסופיא והדין והטבע

האמונה בשתי רשויות ורשומיה בספרות ישראל

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ח

נגינה וכלי זמר במקרא

פאדגורזע: תרס"ח 1908

השארת הנפש: שיחות חולין בין שני תלמידי חכמים בקרן זוית ישיבה גדולה

פאדגורזע: וועטשטיין, תרס"ח

אספת כתבי הקדש: התנ"ך

פאדגורזע-קראקא: דייטשער, תרס"ח

רזי עולם: על כל מיני “מסתרים”

פאדגורזע-קראקא: דייטשער, תרס"ט

פרס ויהודה

פאדגורזע-קראקא: וועטשטיין, תרס"ט

המים והאש: בסוד חכמי חרשים ונבוני לחשים

ע“פ הוצאת המחבר, קראקא (קראקוב), תרס”ט

ספר המידות: משלי חכמה

ע“פ מהדורת ורשה תר”ע 1910

גאון יהודה וירושלים: הלבשת העברים בתקופת כתבי הקדש

ורשה: תושיה, תר"ע 1910

ארץ העברים: לחקר זכותנו ההיסטורית על ארצנו לפי התנ"ך

ברוך שפינוזה: ברגשי אהבת אלהים

פאדגורזע-קראקא: דפוס ש“ל דייטשער, תר”ע

גאון יהודה וירושלם

ע“פ כל כתבי שלמה רובין, ורשה, תר”ע 1910

מבוא לשם עולם: כולל אגרות ותשובות … בחקירה אלהית ובחכמת הקבלה … / לרבינו יונתן אייבשיטץ

ברוקלין, נ.י: KATZ, תשנ"ב 1992

קונטרס צדק לפניו יהלך: דברים … בענין גודל צדקת רבי מאיר בעל הנס

Brooklyn, N.Y.: ירושלים: צדקת רבי מאיר בעל הנס - כולל חבת ירושלים, תשס"ה

מבוא ל“ספר היובלים”

s יצירות מתורגמות

 

בן אוני, או מגילות סתרים / פרידריך שילר

לעמבערג: דפוס י. שניידער, 1851

אוריאל אקוסטה / קרל גוצקוב

וויען: או' קלאפף & אלקסאנדער אייריק, תרט"ז

שלחן ערוך: על חוקי היהודים ומנהגי חייהם / למוהר"ר יהודה אריה ממודינה (מאיטלקית)

וויען: יעקב שלאסבערג, תרכ"ז

ספר היובלים: המכונה בראשית זוטרתא, והוא כעין משנה תורה לספר בראשית

וויען: חמו“ל, תר”ל

חקר אלוה: עם תורת האדם / ברוך שפינוזה

וויען: דפוס געארג בראג, תרמ"ה

דקדוק שפת עבר / ברוך שפינוזה

קראקא : יוסף פלעסנער ושותפו, תרס"ה 1905

הלצה קדמניה: על ראשי פילוסופי היוונים הקדמונים / לוקיאנוס

קראקוב: אהרן פויסט, תרנ"ז 1897

ספרים חיצוניים: בן סירא, צוואות השבטים, ספר היובלים, מקבים א

תל אביב: משכל, תשס"ט 2009

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה רובין

הקלידו:

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • בוריס פיינשטיין
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דניאל פריש
 • יעל ריישר
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • רות ששון
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות

הגיהו:

 • אביבה רוסט
 • משה נועם
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • שמחה בינות

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה רובין

הקלידו:

 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • בוריס פיינשטיין
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • דניאל פריש
 • יעל ריישר
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • רות ששון
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות

הגיהו:

 • אביבה רוסט
 • משה נועם
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • שמחה בינות