רקע
אליעזר שיין
אליעזר שיין
(1880‏-1931)
מחנך עברי, איש העלייה השלישית, מורה למתמטיקה ופעיל ציוני סוציאליסטי.


a מאמרים ומסות

 

נתיב: קובץ מאמרים

תל-אביב: ועד מוסדות החנוך, תרצ"ב

מעניניה של אספת המורים (נדפס ב“קונטרס” נ“ג, נ”ו, תשרי-חשון תרפ"א)

הכשרת מורים (נדפס ב“פנקס”, הוצאת ועדת התרבות, תרפ"ד)

בית-הספר המרכזי בעמק (הרצאה בועידה החקלאית, תרפ"ו)

לשאלות חנוך ילדי העובדים (נדפס ב“שאלות תרבות וחנוך”, מוסף ל“דבר”, תמוז תרפ"ז)

הילד בקבוץ (נדפס ב“קמה”, חוברת לעניני העבודה התרבותית של צבור הפועלים ולידיעת המולדת, סיון תרפ"ה)

חוג פעולתו של המורה בשעורי ערב במושבה (נדפס ב“שאלות תרבות וחנוך” א', סיון תרפ"ו)

הוראת ראשי פרקים בהנדסה (נדפס ב“קמה”)

נתיב: ליובל השבעים של אחד העם (נדפס ב“מוסף לדבר” תרפ"ו)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר שיין

הקלידו

  • חנה טל
  • ענר סלע

הגיהה

  • ר' גלי

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר שיין

הקלידו

  • חנה טל
  • ענר סלע

הגיהה

  • ר' גלי