תְּרֵיסַר

°, —  שם מספר שנים עשר בארמ'1 שבתומ', משמש גם בעבר' שבסהמ"א כש"ע במשמ' קבוצה של 12 יחידות  Duzend; douzaine; dozen.1 [בעקר תרי עשר, כנהוג גם כשם לספר המקראי המכיל את נבואותיהם של שנים עשר הנביאים.]

חיפוש במילון: