תְּשׁוּקִי

°, תשוקיי, ת"ז, —  כרוך בתשוקה: ולמה זה יתנועע זה הגלגל תנועתו התשוקיית לצד שכלו הנפרד לצד מזרח וכו' (ר"ש א"ת, מו"נ ב יט).  התנועה לגלגל היא רצונית תשוקיית (חסדאי קרשקש, אור ה' א ו).