תְּשׁוֹבֵב

ע' שׁוּב, שׁוֹבֵב1.1 [אמנם רסע"ג בתרגומו מצא בכתוב (תהל' ס ג) אנפת תְּשׁוֹבֵב לנו ש"ז על משקל תְּקֹומֵם (ובתקוממיך אתקוטט, תהל' קלט כא), וע' בערך זה.]

ערכים קשורים