שפך

1, ממנו °הִשְׁתַּפְּכוּת, *מַשְׁפֵּךְ, °מִשְׁפָּךְ, °שִׁפּוּךְ, *שְׁפִיכָה, *שְׁפִיכוּת, שָׁפַךְ, שֶׁפֶךְ, *שֹׁפֶךְ, שָׁפְכָה, *שִׁפְכוֹנִי, °תִּשְׁפֹּכֶת.1 [גם בארמ' מא"י של יהודים ולא יהודים שפך, וכן בכמה צורות בפעל ובשם בסור', בערב' שַׂפַכַ  سفك, אשור' שַפָכֻ,   ולדעת רבים קרוב לכך בערב' ובכוש' שַׂבַכַ  سبك במשמ' התיך מתכת, ואמנם כנראה קרוב לשרש זה גם שכב (שכנגדו בלשונות האחיות) במשמ' שפך, ועי' בערך זה.]