רקע
שמואל יוסף פין
שמואל יוסף פין
(1818‏-1890)
סופר וחוקר עברי, איש תנועת ההשכלה ומראשי הקהילה היהודית בווילנה. עורך כתב העת "הכרמל" ומחבר "האוצר", "קריה נאמנה" ו"שפה לנאמנים". בשנותיו האחרונות מראשי "חובבי ציון" בליטא.


a מאמרים ומסות

 

מבחר מאמרי מערכת מ“הכרמל”

ע“פ מהשכלה לוחמת להשכלה משמרת, שמואל פיינר (עורך), הוצאת מרכז דינור, ירושלים תשנ”ג

ראש הכרמל

חשיבותו של העיתון “הכרמל” (נכתב רוסית, אין תרגום חופשי מזכויות יוצרים)

המסחור

הכרמל והשרון

על דבר בחירת הרבנים

בואו חשבון

מאמר מערכת

ההשכלה האמיתית וההשכלה המדומית

חינוך הבנות

לראשית השנה

הלכות הפסח

ישראל בעמים

דור ודורשיו

ע“פ מהשכלה לוחמת להשכלה משמרת, שמואל פיינר (עורך), הוצאת מרכז דינור, ירושלים תשנ”ג

שנות דור ודור: לזכר ימות הקורות הכתובות

ע"פ מהדורת קניגסברג 1847

נידחי ישראל: כולל כל קורות בני ישראל וחכמת חכמיו

ע"פ מהדורת וילנא 1850

מבוא ל"נידחי ישראל

דברי הימים לבני ישראל

ע"פ מהדורת וילנא 1893 (שני כרכים)

שפה לנאמנים: להוכיח מעלת השפה העבריה ותועלתה

ע"פ מהדורת וילנא 1881

אמרי אמת

ע"פ מהדורת וילנא 1901

דברים אחדים

נאום בפתיחת בית ספר בוילנה, 1841

מכתב מאת רש“י פין ואליעזר ליפמן הורוויץ לריב”ל, בענין פרסום כתב-העת “פרחי צפון”.

w מכתבים

 

סופרי ישראל: קבוצת מכתבי גדולי סופרי ישראל מימי הנשיא רב חסדאי בן שפרוט בימי המאה השביעית לאלף החמישי עד ימי הדור הזה / שמואל יוסף פין

ווילנא: דפוס ש’ פין יא“צ ראזענקראנץ, תרל”א 1871

מקובצים מספרים שונים בלתי מצוים, ומכתבי יד. מוגהים ומבוארים במקום שצריכים ביאור

אל הקורא: סופרי ישראל – קבוצת מכתבי גדולי סופרי ישראל מימי הנשיא רב חסדאי בן שפרוט בימי המאה השביעית לאלף החמישי עד ימי הדור הזה

מכתב הנשיא רב חסדאי בן שפרוט אל יוסף מלך הכוזרים

תשובת יוסף המלך הכוזרי אל הנשיא רב חסדאי

ר' מנחם בן סרוק אל ר' חסדאי בן יצחק הנשיא

רבינו שלמה בן יצחק (רש"י) אל ר' נתן ב"ר מכיר

רבינו יהודה הלוי אל רבינו נתן בר' שמואל המצרים

רבינו יהודה הלוי אל הרב ר' אהרן בר' השר הגדול הרופא ר' ישועה

ר' יוסף ב"ר יהודה בן שמעון אל רבו רבינו משה בן מיימון

תשובת הרמב"ם לתלמידו זה

הרמב"ם אל תלמידו הר"ר יוסף בן שמעון

הרב ר' אנטולי אל הרמב"ם

תשובת הרמב"ם אל הרב רבי אנטולי

רבינו יהונתן הכהן מלוניל אל הרמב"ם

תשובת הרמב"ם אל רבינו יהונתן הכהן

מכתב הרמב'ן לקהלות ארגון נאבארא וקאסטיליא

רבינו מאיר הלוי מטולטילא אל הרמב"ן

מכתב הרמב"ן אל רבני צרפת

הרב ר' יהודה אלפכאר אל הרב ר' דוד קמחי (הרד"ק)

תשובת הרב ר' דוד קמחי אל הרב ר' יהודה אלפאכאר

תשובת הרב רבי יהודה אלפכאר להרב ר' דוד קמחי

רבינו בחיי בר משה אל קהלות אראגון

הרב ר' אברהם ברדשי לרבינו טורדוס הלוי הנשיא כאשר עבר בגבולו עם מלך קאשׁטילייא

רבי אבא מרי בר יוסף אל הרב רבינו שלמה בן אדרת

תשובת הרמב"א אל הרב ר' אבא מרי

הרשב"א אל החכם דון קרקש וידאל בעיר פרפינין

הרשב"א אל נכבדי מוטפושליר

הרב ר' יעקב ב"ר מכיר אל הרשב"א

תשובת הרשב"א אל הרב ר' יעקב ב"ר מכיר

הרב רבינו אשר בהרב ר' יחיאל (הרא"ש) אל הר"ר יצחק בר' משה בר' יהודא

מכתב שלוח מאת הרשב"א אל נכבדי קהלות ישראל

ממכתב ההתנצלות הרב ידעיה ב"ר אברהם בדרשי אל הרשב"א

מכתב הרב ר' יצחק בן ישראל אל הרב רבינו אשר (הרא"ש) בשלחו אליו את ספרו יסוד עולם

רבי שבתי הכהן (הש"ך) אל הסגן וואלעניטיני ווידריך

משה חיים לוצאטו אל הרב ר' שמשון מורפורגו

נפתלי הירץ ווייזיל לאביו ולאמו

הרמבמ“ן אל רנה”ו

הרנה"ו אל הרמבמ״ן

יצחק אייכיל לתלמידו ר' מיכל פרידלענדער

הר"ר דוד פרידלענדער אל הד"ר יוסף אליאס בווילנא

תשובת הר"ר יוסף אל הרד"פ

הרד"פ אל הד"ר יוסף אליאס

הר"ר יוסף אליאס אל הרד"פ

הרב ר' שלמה מדובנא אל הר"ר יואל ברי"ל

מהר"ר יהודה ליב בן זאב אל הר"ר דוב בער גינצבורג

הרב שמואל דוד לוצאטו לאחד מידידיו

הרב ר' שלמה רפאפורט אל הרב ר' הירש חיות

הרב ר' שמשון בלאך אל הרב ר' נחמן קראכמאל

הרב מאיר הלוי לעטעריס להרב מוהר"ן קראכמאל

אגרת שלוחה מהרב יוסף האזובי אל בנו בשלחו לו את שיר הקערה

החכם ר' יצחק ן' אל חדב אל החכם ר' שמואל ן' סנה המכונה צרצה בעל ספר מקור חיים

מכתב הרב ר' הילל מווירוֹנא אל הרב ר' יצחק הרופא

הרב רבינו יצחק ב"ר ששת (הריב"ש ברפת)

הרב רבינו שמעון בהר"ר צמח דוראן (רשב"ץ) להרבה ר' חיים אסמאעיליץ ממאלקה

הרב דון יצחק אברבנאל אל הנכבד ר' יחיאל מפיסא

הרב ר' יוסף שלמה דילמידיג אל החכם ר' זרח

מבחר מאגרות רש"י פין

ע“פ מהשכלה לוחמת להשכלה משמרת, שמואל פיינר (עורך), הוצאת מרכז דינור, ירושלים תשנ”ג

v עיון

 

האוצר: אוצר לשון המקרא והמשנה

ע"פ מהדורת ורשה 1921

כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל

ע"פ מהדורת וארשא 1886

קריה נאמנה: קורות עדת ישראל בעיר וילנא

ע"פ מהדורת ירושלים 1968

s יצירות מתורגמות

 

החילוף / מאיר להמן

ע"פ מהדורת וילנה 1882

בוסתנאי: סיפור מימי הגאונים / מאיר להמן

ע"פ מהדורת וילנא 1872

יעקב טיראדא / יהודה לודוויג פיליפסון

ע"פ מהדורת וילנה 1882

רבי שמואל הלוי (או: עלילת הדם בדמשק) / יהודה לודוויג פיליפסון

ע"פ מהדורת וילנה 1894

התפלין: ספור מקורות חיי אנשי הכפרים באונגארן[הונגריה] / אליעזר ליפמן הורביץ

ע"פ מהדורת וילנה 1881

הירושה, או הקבר בסביונטה / דוד הוניגמן

ע"פ מהדורת וילנה 1884

מאמר על ההשגחה / משה מנדלסון

ע"פ מהדורת וילנה 1872

חוקת חובת העבודה בצבא / אלמוני

ע"פ מהדורת וילנה 1874

פועל צדק: דברים אחדים נאמרים ביום חנוך בית האביונים / וולף טוגנדהולד

ע"פ מהדורת 1842

משא אליעזר: לאחיו יושבי ק"ק וילנא / אליעזר הלוי

ע"פ מהדורת וילנה 1847

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל יוסף פין

הקלידו

 • אליהו לוי
 • אילנה רונן
 • אירית חייל
 • אלעד אילן
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • גיל אייל
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חנה טל
 • לאה ברזילי
 • מלאכי שפר
 • נגה רובין
 • עדנה הדר
 • עופר וייס
 • עמרי סגל
 • רבקה קולבינגר
 • רועי פורת
 • שילה גל ז"ל
 • שלומית אפל
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אירית חייל
 • בני סורקין
 • מלאכי שפר
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין־כרמל
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

הרב ר' יוסף שלמה דילמידיג אל החכם ר' זרח; הרב דון יצחק אברבנאל אל הנכבד ר' יחיאל מפיסא; הרב רבינו שמעון בהר"ר צמח דוראן (רשב"ץ) להרבה ר' חיים אסמאעיליץ ממאלקה; הרב רבינו יצחק ב"ר ששת (הריב"ש ברפת); מכתב הרב ר' הילל מווירוֹנא אל הרב ר' יצחק הרופא; החכם ר' יצחק ן' אל חדב אל החכם ר' שמואל ן' סנה המכונה צרצה בעל ספר מקור חיים; אגרת שלוחה מהרב יוסף האזובי אל בנו בשלחו לו את שיר הקערה; מכתב שלוח מאת הרשב"א אל נכבדי קהלות ישראל; הרשב"א אל נכבדי מוטפושליר; הרב ר' יעקב ב"ר מכיר אל הרשב"א; תשובת הרשב"א אל הרב ר' יעקב ב"ר מכיר; הרב רבינו אשר בהרב ר' יחיאל (הרא"ש) אל הר"ר יצחק בר' משה בר' יהודא; ממכתב ההתנצלות הרב ידעיה ב"ר אברהם בדרשי אל הרשב"א; מכתב הרב ר' יצחק בן ישראל אל הרב רבינו אשר (הרא"ש) בשלחו אליו את ספרו יסוד עולם; תשובת הרמב"א אל הרב ר' אבא מרי; רבי אבא מרי בר יוסף אל הרב רבינו שלמה בן אדרת; הרב ר' אברהם ברדשי לרבינו טורדוס הלוי הנשיא כאשר עבר בגבולו עם מלך קאשׁטילייא; הרשב"א אל החכם דון קרקש וידאל בעיר פרפינין *; רבינו רבי שבתי הכהן (הש"ך) אל הסגן וואלעניטיני ווידריך; הרב ר' משה חיים לוצאטו אל הרב ר' שמשון מורפורגו

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל יוסף פין

הקלידו

 • אליהו לוי
 • אילנה רונן
 • אירית חייל
 • אלעד אילן
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • גיל אייל
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חנה טל
 • לאה ברזילי
 • מלאכי שפר
 • נגה רובין
 • עדנה הדר
 • עופר וייס
 • עמרי סגל
 • רבקה קולבינגר
 • רועי פורת
 • שילה גל ז"ל
 • שלומית אפל
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אירית חייל
 • בני סורקין
 • מלאכי שפר
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין־כרמל
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי