רקע
משה שווייגר
משה שווייגר
(1892‏-1943)
מחבר יצירות ביידיש ובעברית בכתבי עת


l פרוזה

 

אור הזויות

תל אביב: דבר, תש"ו

בחווה

הלבנה

גלגולים

רוחות מנשבות

חברה טראַסק

בדרך כל הארץ

בצלע ההר

הפתעה

נוריס

בחלומי

מראות כפל

חרוּבים

ביני ובין המכּושׁ

כאז

"на чай"

"הבוגר"

אורי נפשות

בדוּמיה

בפינה

אחרון רצונם

לישיש

בפינה בודדת

נפש לקונטרס

נפוצות השירה

חצוצרות הנחושת

אחרי סערה

a מאמרים ומסות

 

אור הזויות

תל אביב: דבר, תש"ו

נטפים

v עיון

 

אור הזויות

תל אביב: דבר, תש"ו

משה שווייגר: רשימה ביבליוגרפית

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה שווייגר

הקלידו

  • עדינה קופלמן

הגיהו

  • ויטנברג רחל
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה שווייגר

הקלידו

  • עדינה קופלמן

הגיהו

  • ויטנברג רחל