רקע
יהודה אריה קלוזנר
יהודה אריה קלוזנר (1910‏-1970)
חוקר ספרות עברית, ספרן, עורך אסופות ומבקר.
יצירות שהועלו למאגר: 9 יצירות
v עיון

תולדות הספרות הכללית ־ כרך שני  

ביקורת על סיפור דוד הראובני

בן אבויה ופאוסט: השוואה ספרותית

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], תרצ"ח.

הגדרתה של הנובילה

ירושלים: (דפוס סיני), תש"ז.

"ספורים בשיר ושירים שונים" של י"ל פרץ וג"י ליכטנפלד - הספר ובעיותיו

בתוך: דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות - כרך ב', ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשכ"ט

הנובילה בספרות העברית: מראשיתה עד סוף תקופת-ההשכלה

תל אביב: יהושע צ’צ’יק, תש"ז

זאמושץ' - עירו של י"ל פרץ

תדפיס מ“העבר”, רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה, חוברת י“ג, תל-אביב: אייר תשכ”ו

י"ל פרץ ויעקב רייפמאן

[תל אביב: מוציא לאור לא ידוע], תשכ"ט.

לתנועתו של שלמה מולכו

(ירושלים): [מוציא לאור לא ידוע], [1939].

כתב יד לא נודע של "מוסרים" לר' יצחק לאמפרונטי

תדפיס מתוך “קרית ספר” כרך ל“ו, ירושלים: תשכ”א

[אסף תדפיסים].

לונדון: מוציא לאור לא ידוע, תש“ח-תשכ”ט

פרקי קריאה לתולדות הספרות הכללית

תל אביב: י' צ’צ’יק, תשי“ג-תשי”ד

שקספיר: חייו ויצירותיו

תל אביב: י' צ’צ’יק, תשכ"ה 1965.

תולדות הספרות הכללית

תל אביב: מ' ניומן, תשי“א-תשי”ב

תולדות הספרות הכללית: כרך ראשון - התקופה העתיקה

תולדות הספרות הכללית: כרך שני - ימי הביניים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אריה קלוזנר

הקלידו

 • אסתר ברזילי
 • דב מדבד
 • דרור איל
 • ורד רובין
 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • נורית רכס
 • נועה הורן
 • עדנה פולק
 • רבקה קולבינגר
 • רותי לרנר
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תמר דרור

הגיהו

 • איילת צנקל
 • דרור איל
 • צחה וקנין כרמל
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רינה רוזן
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אריה קלוזנר

הקלידו

 • אסתר ברזילי
 • דב מדבד
 • דרור איל
 • ורד רובין
 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • נורית רכס
 • נועה הורן
 • עדנה פולק
 • רבקה קולבינגר
 • רותי לרנר
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תמר דרור

הגיהו

 • איילת צנקל
 • דרור איל
 • צחה וקנין כרמל
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רינה רוזן