1, ש"ז, — כמו אַרְגָּמָן: ועתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל וּבְאַרְגְּוָן וכרמיל ותכלת (דהי"ב ב ו). — ומ"ר אַרְגְוָנוֹת, -וָנִים, — בגדי ארגמן: כך וכך ארגוונות טובות אני נותן לך (מד"ר איכה, זכר עניי). ר' שמעון אומר ארגוונים היו מלבישים אותם (פסיק' רב' לג).1 בארמ' אַרַגוונא, וכן בערב' ארגואן ارْجُوَان. וכבר רשם אבן מנצור אלגואליקי, מלה זו בין ההע'רב. אַרְגָּמָן.

ערכים קשורים