תרץ

1, ממנו °תֵּרוּץ, °תָּרַץ, °תֶּרֶץ, תָּרְצָן.1 [מן הארמ' שבתו"מ. ואמנם היו שחשבו למצא שרש זה גם בעבר' שבמקרא בכתובים כגון משלי ח יו, אשר שם באה בספרים הגרסה כל שפטי אָרֶץ, על יד נ"א: כל שפטי צָדֶק, אבל אין כאן צֶדֶק אלא ט"ס בהשפעת פס' טו: ורזנים יחוקקו צדק; וכן אין לגרם תָּרֶץ במשמ' מישרים בכתובים אחרים, שנסו למצא בהם מלה זו.]

חיפוש במילון: