רקע
שלום בן ברוך
שלום בן ברוך
(1886‏-1965)
עיתונאי, סופר ועורך


k מחזות

 

מלכת השלג: עפ"י אגדות אנדרסן

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תשי"ג

a מאמרים ומסות

 

על השאלה הערבית: שבעה מאמרים

ירושלים: שותפות הסולל ז' וייט, תר"ץ

בנכר ובמולדת: מאמרים ומסות

תל אביב: אומה ומולדת, תש"ו

יהדות־התפוצות ואירגון האומות המאוחדות בתוך: “ארגון האמות המאחדות: (או"ם) - מיבנהו, קורותיו ופעולותיו” /מחברים שונים, בעריכת שלום בן־ברוך (שווארץ)

ירושלים: ראובן מס, תשי"ב 1952

דברי ברכה - לחוברת ארגון האומות המאוחדות מבנהו קורותיו ופעולותיו

ד"ר אריה טרטקובר / דעת הקהל והאומות המאוחדות

ד"ר י. גורדון / המיבנה והאירגון של או"ם

ד"ר ו. איתן / המנהל הכללי של משרד החוץ

שלום בן־ברוך / יהדות־התפוצות ואירגון האומות המאוחדות

דניאל שר / או"ם: מקורותיו וקורותיו

אביגדור לבונטין: חריש עמוק: עבודת הגומלין בין האומות בשטחי הכלכלה, החברה והתרבות

ד"ר מ. הנדל / בית־הספר ואו"ם

יצחק ר. מלכו / פעולות החברה הישראלית למען או"ם

נספחים

ירושלים: ר' מס, תשי"ב

v עיון

 

הרצל בספרי ימיו

ירושלים: דפוס הסולל, תרצ"א

הרצל באגרותיו: מסה בעשרה פרקים

ירושלים: ר' מס, ת"ש

זבוטינסקי לוחם האומה

ירושלים: דפוס הפועל המזרחי, תש"ב

מאכס נורדאו באגרותיו: עשרה פרקים, חמשה תמונות

ירושלים: דפוס הפועל המזרחי, תש"ד

אוסישקין באגרותיו: ממוסקבה ועד ירושלים

ירושלים: ר' מס, תש"י-c1949

ירושלים בשירתנו החדשה: מתקופת ההשכלה ועד ימינו

ירושלים: ר' מס, 1955

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום בן ברוך

הקלידו

  • גיא לדרפין
  • נורית לוינסון
  • רחל פופר
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • שולמית רפאלי
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום בן ברוך

הקלידו

  • גיא לדרפין
  • נורית לוינסון
  • רחל פופר
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • שולמית רפאלי