רקע
יהודה הלוי
יהודה הלוי
(1075‏-1141)
משורר ופילוסוף בתור הזהב של יהדות ספרד.


t שירה

  [סדר השירים על-פי ישראל זמורה]

שירי חול

ספר ראשון: שירי ציון

1. מכבל ערב

[לבי במזרח]

[אלוהי משכנותיך ידידות]

[התרדוף נערות אחר חמישים]

[דבריך במור עובר רקוחים]

[יום נכספה נפשי לבית הועד]

[יפה נוף משוש תבל קריה למלך רב]

2. על הים

[הציקתני תשוקתי לאל חי]

[לך נפשי בטוחה או חרדה]

[הבא מבול ושם תבל חרבה]

[אלוהי אל תשבר משברי ים]

[אומר בלב ימים ללב רגז]

[אצעק בלב נמס ופיק ברכים]

[קראו עלי בנות ומשפחות]

[יועץ ומקים במרום שחקים]

[זה רוחך צד מערב רקוח]

3. למצרים תהילה

[ראה ערים והתבונן פרזות]

[אלוהי פלאך דור דור ירחש]

[למצרים עלי כל עיר תהילה]

[נאום אסף ביום אסף חרוזיו]

[הפשט הזמן בגדי חרדות]

[יפי קול קדמו כינור ליפות]

[נטה בי אלי צוען וים-סוף והר חורב]

[היוכלו פגרים היותם חדרים]

[צנפני זמן אל מדברי נוף]

4. ציון הלא תשאלי

[ציון הלא תשאלי]

[שלום לך הר העברים]


ספר שני: שירי דודים

1. בין ההדסים

[עופרים עמדו בין ההדסים]

[אמור לעב ותשכב הרסיסים]

[את בין עצי עדן הדס פורח]

[בכל אף יעלה ריח לבונה]

[אמור אל מי יאו לראות תמונה]

2. ליעלת החן

[יעלת חן ממעונה רחקה]

[שפת אודם וטורים מפנינים]

[שלומותי מסוכים בדמעות]

[צבית חן שביתיני בצביך]

[מה לך צביה תמנעי צירייך]

[יונה מקוננת ומתלוננת]

[צאי יפה שכונה בלבבות]

[חמה בעד רקיע צמה אור לחייך גלי]

[מה תעלה שמש ומה תופיע]

[ליל גילתה אלי צביה נערה]

[עפרה תכבס את בגדיה במי]

[לקראת חלל חשקך קרב החזיקי]

[יפה תיפה שהרוניה]

[את עפרה צבית ארמון]

[יונה כשמש גלגל דורכת]

[לו שחרים ירדפוני ברוח]

[לחיך פתן ומנהו הצרי]

[יונה תמה צחה אדומה דומה לחמה עולה במזרח]

[בחייכם תנו שכר לאובד]

[רעית צבי אל תנודי כי מאוד חשקתיך מעודי]

[שלום לצביה נערה]

3. אל דוד

[אשא שלומי על כנף הרוח]

[שאלו מעופרי שלומי יענה מה בצע בדמי]

[חי הברית דודי וחייך וחי]

[יום שעשעתיהו עלי ברכי]

[לחי כרצפת אש ברצפת שש]

[עפרי צבי בית לך על כל צבי]

[בוא ידידי בוא לבית בת נדיבים נתעלסה באהבים]

4. קול חתן

[חתן תנה הודך עלי כלה]

[שמח בחור בילדותך]

[צרי גלעד בפי שרף מעופף]

[חתני מה מאוד יקרה מנתו]

[שור אם קרעה בת שחר שחרות שריוניה]

[יזרח מאור עליון על ראשך חתן]

[זרח חתן פרוש כנפי רננה]

[תאב לחזות שמש צדק]

[יגדל כבוד השוכני רום ערץ]

[יפרח חתן כשושן בקרב ידידים נעלסים]

נבעלה שמש לסהר

הוד והדר שים חבלו וישמע בכל אשר יצא

יכונן חתני מנוחיו

בואו וראו הוד חתן

בתולות על שירתן וכנור על נגינתו

טז. שלומות נקבצו כיום המונים

יז. אמרו בני ימים לבן נדיב

יח. זמן מעדנך מלא עדנים

יט. שאו כנפי שחרים וערבים

כ. בכנפי החלום אעוף כיונה

כא. יבא דודי לגנו ויכין מסבו וכנו

כב. בן פרת יפה עין בן פרת עלי עין

כג. אל בית הנבנה על קו

5. וקול כלה

[מה יפית יפת העין]

ב. יונה על אפיקי מים

ג. ראו חפה ראו ערש רבודה

ד. חיי יפה וברה כלבנה

6. לתאמי צביה

[מלונת הדסים וערש בשמים]

[חופה עלי נטעי יקר חופפת]

[מלאכי האהבה יתרפקו]

[בחדר עונג צץ מטה עוז]

[צורי זמם תומי זמן הפק]

[עזוב לראות אשר יהיה והיה]

[שחקים נקרעו להיות מעילים]

[כוכבי תבל כיום חברו]

[מה לצבי חן דרך ציפה]

[מן ההדס על הדסה נשבה]

[ידידי אל אני אקרא אליכם]

[שאו שלום למבחר החתנים]

[אוהבי נוער הנה מה נעים ומה טוב]

[קחה מן ההדס מנחת ענפיו]

[תומי צביה נתנו ליבות]

[עורה, ידידי, מתנומתך]


ספר שלישי: שירי ידידות

1. לרבי משה אבן עזרא

א. התמיר בזקונים הבחורות

ב. הֲרֵיחַ מֹר וְאִם רֵיחַ עֲסִיסִים

ג. איך אחריך אמצאה מרגוע

ד. תן ריחך בשמי מפאת כליל יפי

ה. אַחַר גְּלוֹת סוֹד

ו. עמדו עמדו קט מעט אחינו

ז. בכה על מחרת היום בלילו

ח. ידענוך נדד מימי עלומים

ט. שלום לגבר ששוניו הגלו

י. בגדתם בי מידעי ורעי

יא. לנחל בין ממלא על גדותיו

יב. לא חכמו ימים ולא סבלו

יג. דמע אשר היה כטל חרמון

יד. דּוֹד בַּחֲלוֹם נָטָה

טו. עֲלֵי כָזֹאת תִּבְכֶּינָה

2. להחבר ר' אהרן בן ציון אלעמאני

א. אלהים העלני מתהמות

ב. למיטב כפרים ומבחר נרדים

ג. שאו הרים ומדברים וימים

ד. פעמן זהב ורמון עם אבני זכרון

ה. איה כבוד האל ומוראו

ו. הרף שאון ים עד אשר יקרב

ז. ראה כי ענני גשמי וטלי

ח. סעפי בחנכה לא שמחים

ט. אשרי ותארכנה תנומותי

י. יפי קול קדמו כנור ליפות

יא. התנכרה שבת ומעדניה

יב. שלח במשמני נדד רזון

יג. לאט פרוד עלי רעים ואחים

יד. על משכבי בלילות (אגרת)

3. לרבי שמואל הנגיד

א. ירנו ימים ועתות תשמחנה

ב. עיני כל ישראל עליך

ג. מבחד גזרים למבחר גזרים

ד. הִגִּיעַ זְמַן קֵץ לִפְקֹד

ה. ליהודים היתה אורה

ו. ביום קראי למכתב יד אדני

ז. חן חן לנטר כרמו

ח. אמר לצבא שחקים איך כליתם

ט. אם רצון נפשכם (אגרת)

4. לרבי יהודה בן גיאת

א. לבבי אליכם סגלת נדיבים

ב. מה לי לרוות פני ארץ בדמעתי

ג. למי בקעו דמעיך נחלים

ד. בְּעָבְרִי עַל פְּנֵי רִמּוֹן

ה. הקבל פני דודך לרעים כי כבר

ו. לפני כרוב שלש אורו שני אורים

5. לרבי מאיר אבן קמניאל

א. פנו דרכינו ותנו יקר

ב. יום סב הידיד מעלי

ג. דלה ורקה מבלי מדוה

ד. רדו עבים והורידו רביבים

ה. לא האמין אמון עלי תולעת

6. לרבי יוסף הלוי בן מיגש

א. בן יעקב יוסף בדור ודור

ב. ערכו כיום רעיוני

ג. דרשי תורה יתהלכו מעיר אל עיר

ד. אשר בנה בשחק מעלותיו

7. לרבי חלפון הלוי

א. ילד לגן עדן בצען איש ואיש

ב. לִבִּי מְעִירִי

ג. הנחם הגביר חלפון בחלפו

ד. נאם אסף ביום אסף חרוזיו

8. לרבי נתן בר שמואל החבר

א. הפשט הזמן בגדי חרדות

ב. בנות ליל אשר ליל עמיתן

ג. האל מקור חיים בך אצר

ד. אבני נזר מתנוססות (אגרת)

9. לרבי יוסף בן צדיק

א. בלבי משכנות יוסף חקקים

ב. גביר תורה וגבור התעודה

ג. הראיתם ברק בא מעני

ד. שפתי היתה אתמול יתרה

10. לרבי שמואל (אבו אלחסן) בן מוריל

א. לך עיני בפוך ליל קרעות

ב. העוד לילדות נפשך נכספת

ג. כבר הלבישך השיר שרדו

11. לרבי לוי בן אלתבאן

א. למה לנפש הכסיל תשוי

ב. שָׁלוֹם לְבַת רַבּוּ נְגוּפֶיהָ

ג. זמן העז כצור פניו ומצחו

12. לרבי שלמה (אבו איוב) אלמעלם

[סגור לבי ארון דת לידידות]

[רדה עב טל רדה רוה אדמות]

[שלום שלום רב לשלמה]

13. לרבי דוד נרבוני

אֶל ר' דָּוִד נַרְבּוֹנִי (א)

אֶל ר' דָּוִד נַרְבּוֹנִי (ב)

אֶל חַכְמֵי נַרְבּוֹנָא

14. לרבי דוד (אלחסן) בן הדין

[מי יתנני כפר לעפר ישקני]

[נלאה לרפאות כל צרי חלינו]

[שלמה בהוד נותנה מעולפת]

15. קינה על מותו של יצחק בן עזרא: לרבי יצחק (אבו איברהים) בן עזרא

ד. [אש הגדוד נפלה ונפלאת]

ה. הנה אני משא אלי רוחי

ו. אחי מוסר גביר ושר

16. לרבי מבורך (אבו אפצאיל) בן החבר

א. חשבתני אדני כוס ושלך

ב. הלא יכון הלך גוים לאורם

ג. אל גב מברך הגביר מלבוש

17. לרבי יהודה בן עזרא

[אם הנדוד מכל שכם שכמי]

[עם נהרי עדן אשר יבכו בכה]

[ראה זמן כי האנוש הבל ואז]

לאברהם אבן עזרא

עָרְבָה שְׁנָתִי לִי

18. לרבי יצחק (אבו אברהים) בן ברון

[זמן אסר בעוד ליל רכובו]

[מפאתי היכל אש הסנה רכל על הכלי]

19. לרבי יוסף (אבו עמר) בן מאתקה

[ויש בת שיר כבת עין חקקה]

[לך השר לך חן חן תשואות]

20. לרבי אהרן בן בטיחה

ב. תלנתי עלי נפשי

21. לרבי יצחק בן ברוך

א. שיר חדש בפי כלנו כי ילד ילד לנו

ב. לרב יצחק נשיא כל הנסיכים

22. לרבי יאשיה (אבו אלפראג) בן בזאז

א. נפש אשר כבד מאד חליה

ב. עמדו ברקים קט והתמהמהו

23. לאברהם (אבו אסחק) בן אלרביב

[ישא צבי צבאות בני יצהר]

[בכנפי החלום אעוף כיונה]

24. לרבי יהודה (אבו זכריה) בן אבון

[נפשי לשלום אותך פקדת]

[הם הם ימי תבל וליליה]

25. לרבי שלמה (אל רביע) בן גבאי

א. בשוטי מעברות מזרח ותימן

ב. לעת כזאת תכל עיני ותרד

26. לרבי נחמן (אבו אסחק) בן אזהר

[זאת אל נחמן השר כתבו]

[רחמי עבים יהמיו לערוגת גן ירק]

27. לרבי שלמה בן גיאת

א. עין נדיבה אשר תשוט כסחרת

ב. תשאות חן חן לאבן הראשה

28. לרבי יהושע (אבו סעיד) בן דוסא (אבן קרקא)

א. גבר זמן וירד ביהושע

ב. מי זה אשר יפתח צרור (אגרת)

29. אשירה לידידי

א. רב לכם מוכיחי בריב (לאיש ושמו אברהם)

ב. דודים נסעו לבי שסעו (לר' אברהם)

ג. מי יעבר לנו לעבר ים (לר' חביב (אהוב) אלמהדוי)

ד. שִׁיר דִּבְּרוּ צוֹפָיו (לאבו יוסוף בן אלמעלם)

ה. אשר שמך סגלה לסגלה (לר' יהודה אל סגלת)

ו. היתנכר נזיר אחים לאחיו (ליוסף בן אלשאמי)

ז. הגם לכבש ארי שדי וזיזן (לר' יצחק בן אלשאמו)

ח. אשר פזר בדלח אין ללקטו (אברהם (אבו אסחק) בן באסה)

ט. לא מתמול פיות שחוק נמלאו (יוסף (אבו עמר) בן ברון)

י. השר עטרת כל ידידיך (אבינצר בן אלישע האלכסנדרוני)

יא. ארץ כילדה היתה יונקת (לר' יצחק היתום)

יב. התירא הנחשים השרפים (להחזן משה בן הראש)

יג. ראשי עם עת התאסף ומלכים בסודם (לרבי יוסף)

יד. צוה ישועות יעקב אל נורא (לרבי יעקב)

טו. יאור יואר אשר דמה לנחש (לרבי יחזקאל בן יעקב)

טז. שאו שלום לרב הדור נשיאו (לרבי ברוך ב"ר יצחק)

יז. איך מעינות חכמה לך נמסרו (לרבי חננאל בן ישועה)

יח. אל בחלום ליל תשמחי דוה (ליוסף (אבו אלחגאג) בן לאיר)

יט. אמת אשפט ואדינה בצדק (לרבי יעקב בן לביל ויצחק בן עשהאל)

כ. הבכוס הלבנה יין אדמדם הורק (ליצחק (אבו אברהים) בן מהראג)

כא. אדון יצרו אסיר יוצרו וקונו (לרבי משה בן אלששי)

כב. הלבי ים ממלא על גדותיו (לרבי יוסף בן עזרא)

כג. בעלת כשפים אשר ארכו נדודיה (לרבי שלמה בן פרוצאל)

כד. צְבִי שְׁנֵי אוֹרִים שִׁלֵּשׁ (לרבי יצחק אבן קרשבין)

כה. אראה זמן רקד נגדי ושמח (לרבי שלמה (אבו אלרביע) ברקרשפין)

כו. בלבי לך נטעים נעמנים (לרבי דונש בן אבי שכם)

30. לאלמונים

א. דוד מתקו מליו מאוד מנפת

ב. שמש אשר פנה וצל המעלות

ג. בי הצבי בי אדני

ד. אהבי לחייו יפיקו חן

ה. יפעת עפרים שאגת אריה

ו. בי צבי נדר תארו גוף ראיו לכלא

ז. איך מעינות עיני אוכח

ח. אלוף החן את אלופי

ט. חי הידיד אם יש תעלה אחריו

י. יעידוני בני ימים חלומות

יא. צלעי קדמו שלום לדודכם

יב. נדיב לבב כליל יפי

יג. פעליך רצון האל מפיקים

יד. בלבי סוד ואולם את נביאו

טו. שושן חסדים וחבצלת

טז. פני אדם וצח לבבי לבבו

יז. יין אהבים ויין שפת שני

יח. עפר בין אנוש יתאחד בלבד

יט. לשוני כבדה אז יום שלחתיו

כ. האין צרי אל מחלה נצחת

כא. לא העננים הם אשר נבקעו

כב. השחת רחמיו עמי אהובי

כג. הקולך זה אחי אחוה ואהבה

כד. שלומותי שאי יונת רחקים

כה. נפשי פדות רע אשר אמצא בפיו

כו. בדמי גביעינו הבה נכבה אש צלעינו

כז. כשסע הגדי שסע לבבי


ספר רביעי: שירי הספד וקינה

1. פתיחה להספד

[אמונות יהגה חכי]

[אליכם קורא]

[רודפים אחרי הבל]

[סופדים על מה הקיפו]

[נדיבי עם למי נקהלו]

[בטרם תקונן]

2. על פטירת רבי ברוך נ"ע

א. מה לעם יקראו עצרה

ב. שכבים בטח עורו

ג. מַה לָּעָם כִּי מֵרֲרוּ

ד. קול הקריה הומה

ה. נאסף אביר רעים

ו. אוֹי לִצְעִירֵי הַצֹּאן

3. על מותו של רבי שלמה פרוצאל

א. אֲהָהּ לֹא יוֹם בְּשׂוֹרָה

ב. זֹאת הַתְּלָאָה

ג. זְעַק יַעַר עֲלֵי אֶרֶז

4. בני בית אבן עזרא

א. עֲלֵי כָזֹאת תִּבְכֶּינָה

ב. עם נהרי עדן אשר יבכו בכה

ג. ראה זמן כי האנוש הבל ואז

ד. אחי מוסר גביר ושר

5. על מות ידידים

א. הילילו נדיבי עם ואזרחיו

ב. היש איש שם על לב

ג. היום לא יום רננה

ד. נהי למדה לשוני

ה. אהה כי ראשים חפו

ו. הרים ביום סיני לך רעשו

ז. איך קול כחולה שמעתי

ח. ביום נדת ונפרדת

ט. בנות ליל אשר ליל עמיתן

י. שאלוני התירא רע זמנך

6. קינה

א. מֵרֵעַי וּשְׁכֵנַי

ב. יכלו כליותי

ג. איככה פקדתי

ד. הָהּ בִּתִּי הֲשָׁכַחְתְּ

ה. שובה עבד עולם

ו. בת נדיב חגרת שק על בעלה

ז. איך בת עיני כל היום בוכיה

ח. אהה נבקע תהום רבה

ט. על מה זה רעי

י. ידידי מר לי מר

יא. לְיַעֲלַת חֵן תַּמָּה

יב. גלמודה אשר פתאם סר צלה

יג. ילד נחטף מחיק יולד

[הידעו הדמעות מי שפכם]

טו. שמעו מלכים והאזינו נסיכים


ספר חמישי: שבחים ומשלים

1. שבח

א. יונה תקנן על אמיריה

ב. שמע מכל עבדיך שלומות

ג. לנדיב אספה נפשו תבונות

ד. השר אשר מושבך איתן

ה. מי זאת הדר פנים בשמש גלתה

2. בקשה ותודה

א. יקיר עלי פלגי יקר פרח

ב. ארון חכמה אשר עליו

ג. לְאַט לִי אֵין כְּמוֹ בַרְזֶל

ד. סבבתני נדיבתך

3. משלי חכמה ומוסר

א. אם נפשך יקרה בעיניך

ב. לבי עמד כי מי בסוד

ג. ביום טוב לבך שמן ודשן

ד. הה אל שמועה צללה לה אזן

ה. אם הזמן יהיה עלי ראשך לצל

ו. תמהו בני מוסר והביטו

ז. יריבוני בך הלכי חשכים

ח. אהבים העלו בלב להבים

ט. נפשי לבית אל נכספה גם כלתה

י. לקראת מקור חיי אמת ארוצה

יא. עבדי זמן עבדי עבדים הם

יב. מה תאמין בזמן אשר אין בו אמת

יג. שמח בפני חבריך

יד. בראות לבי לכסיל יפרץ

טו. כנדה היתה תבל לפני

טז. לבבי מה תרדף הון ועשר

יז. עצל הלא תבוש ותכלם

יח. שובי יחידה אל מנוחך שובי

יט. הוי הלמדים חכמת עצלות

כ. אם לאלהיך לבד תוחילי

כא. מה לי ולכם ימי נעורים

4. הזדמנות

א. מעם אדני זאת יצאה בעם האל

ב. שמחו בני תורה ומוריה

ג. נמת ונרדמת וחרד קמת

ד. נשאוני תמול חדרי לבבך

ה. אלי רפאני וארפא

ו. בכל לבי אמת ובכל מאדי

ז. שמש וירח לעולם שרתו

ח. בעלי ריב וניב אהבים וניבו

ט. דאגה שברה לבי בכל עת

י. בדי ערוגות הזמן זרחו

יא. ראי תמהים ושואלים מה חרי

יב. על מה נגיד החן ושר היפי

יג. יאיצון הנדדים בידידים

יד. אהי כפר לרוח תחלה על

טו. יום נד זהבי צבי ארח וברח ובי


ספר שישי: מכתמים וחידות

1. רשימה על קערה

[אחי שכל אשר ידיו לאורחים]

[חתן בחי שמך וחי מלכי]

[הנה אני כקן לכל עופות]

[ידידים סבבו שולחן נדיב לב]

[חושו בני שכל אלי שולחן]

[יפה מראה פקח עין ראה את]

[ראו שוחים כיום אתמול במים]

[אני הים ובי דגים ירוצון]

[ראו שולחן אשר ידמה לפלך]

[אם תהיה אוכל אשר ניתן]

2. על היין

[בוגר ובלוי וביתום]

[שלחיך כלי בשיר ליצחק]

[בך אעיר זמרות כל ימותי]

[נטה אל בית ידידך ויינו]

3. על נעורים, זקנה ומוות

[ילדי זמן בפני צבי הוסרו]

[לו יהיה כהן משרת אל]

[ילדות אהה נס מפני שחרות]

[יום קיננה יונה בקן עורב]

[שחתי מאור ימים ילבן תוארי]

[שער שיבה בהראות יחידי]

[ראה שוכן תבל]

4. חרוזים משותפים

אני אשמח בך דודי לבדי

עזב גאוה וחוס על דל

לִי קנאו עבים ברב דמעי ואם

רסיסי לילה גן הבשמים

הה לי ידידי מפרידת אח

ומה תשאל בעד דוה לנדך

קחה לבי קחה לך משמותם

נמתי לצד יגון ולבי ער

5. שנינה

[בעת נרפש מקור השיר ונשחת]

[שלמה יאחז ראשי דברים]

[לא נקראתי רק נקראתי]

[קרא חתן כתב אלדד ומידד]

[ואין בואי למרחצכם לרחצה]

[ומיום הנדוד הרבה פצעי]

6. חדוד

[ואומר מה לעפעפי צבי חן]

[הר הלבנון אחזה מנגד]

[באתם למימי מעין ותאמרו]

&&& פריט: מ8871 &&& כותרת: [אני כופר לעופר קם בליל] &&&

[אלופי או רעי אתה]

[ראה הים ומה טוב מעללו]

[ותפוח אמת אל לא בראו]

[עצי עדן נתנו לפני תפוחם]

[עופר עלי פניו נקודת מר דרור]

7. העט

[ראה שרביט קצר קומה ונקלה]

[ומה ציפור אשר יקיא שחורים]

[אמור מה הוא אשר יען דברים]

[ומה דקה ורקה וחלקה]

8. שמות

[כי תשאלו מי תאהב ואענה]

[ומה תראה במאתים שמך]

[איך נעלם ממך]

[לראש השם עשירית כף תצוה]

[אמור לאיש אשר הפליא שמהו]

[הפוך רכבו ושים ביתו בראשו]

[אם ראש דברך אחרית השם תשו]

[ממחמדי אוהבי שוו]

[סקל בלבך נתיב דעת וגם]

[רביעית מ"ם]

[אחר עשרה שים אבי חכם]

[תנה את עינך אחר יהודה]

[ראיתם דג בלעו דג]

[שמונה בהסירך מחמישה]

[הפוך השם ותמצא רב פעלים]

[אחיות נתנו לבכור יהודה]

[תנה עינך עלי מזלג]

[מיודעי במו מחצית שלושה]

9. פירות

[תיבה דמות קובה מתולעת]

[ומה מדור מסוגר מסביבו]

[אמור לי מה דמות בתים לבנים]

[ומה מת על פני ארץ משולח]

[ומה מעון בלי שער מסוגר]

10. בעלי החי

[קחה ראשית שמך גם אחריתו]

[ומה מלך מפרנס את עדתו]

[ומה מלך במגבעת אדומה]

11. כלי בית

[שלושה הם אמונה מעשיהם]

[בליעל ויריח מדנים]

[אשרי ידידים למדו דחנו]

[ומה עיוור אשר עינו בראשו]

[כלי מכיל לאין תכלית וקצה]

12. שונות

[יעלת החן תשאלני]

[ומה פרדס נטעיו הוד ויוקר]

[וחכה על פני מים תשלח]

[ומה בוכה בלי עין ועפעף]

[ומי חשוק אשר תפנה בכל עת]

[איעצך איה]

[בשבעים אב משרת טוב תשסף]

13. סתומות

[קחה אש אהבה רבה יתרה]

[בראש השם תשווה כף כפולה]

[קח משמך ושמי שתי אותות]

[שמאלו אתנה פדיון לנפשי]

[גביר בו שש ואין בו שש ובושש]

[ידידים שאלו על שם עמיתי]

[הפוך את החיל וגם את הרכב]

14. תרגום מערבית

[ליל הנדוד הארך והתאחר]

[נקלותי ודלותי לפרוד]

[אשישות מבלי יין כבדות]

[ונשקפת בעד סתרי סתרים]

נוספות: שירי חול

1. שירי ידידֹת

[הֲנִחַם הַגְּבִיר]

[אֲבַקֵּשׁ אֶת אֲבֵדָתִי]

[רָאשֵׁי בְשָׂמִים]

[חָלְפוּ אֳנִיּוֹת בַּגְּבִיר]

[רוּחַ בְּחַלְפוֹן תַּחֲלוֹף]

[יוֹנַת רְחוֹקִים]

[עֲדֵי מָתַי דּוֹדִי]

[צְבִיַּת אֲרָצוֹת]

[מוֹעֲדֵי הַזְּמָן חֲלָקִים]

[פְּנֵי הַגְּבִיר הַחֲדָשׁוֹת]

[בְּרָכוֹת כְּפוּלוֹת]

[הַדְּמָעוֹת יַעֲרֹפוּ]

[סוֹד אֲהָבִים]

[עוּרָה כְבוֹדִי]

טו. מלפני צבי לאט אזל

[שִׁיר עֲלָמוֹת אֲשַׁנֵּן]

[לְךָ חֵן חֵן נְגִיד כָּל הַנְּגִידִים]

[ עוּרָה וְהָעִירָה כְבוֹדָךְ]

[אַט לִי חֲזַק לֵבָב]

2. שירי דודים

[יְמוֹת עוֹלָם חִדְּשׁוּ]

ב. בערה בלב גחלת

3. שירי ציון

א. לציון

שירי קודש

ספר שביעי: יוצרות

1. נשמת

[נשמת ידידי עליון שוכני ציון]

[נשמת יחידה חשוקה ועדה מאושרת]

[נשמת ידידים פליטת זרע איתני]

[נשמת יפת עלמות על אלוף נעוריה וטוב טעמו]

[נשמת ידועי חליים אנשי מכאובות מימי קדמוני]

[נשמת ידידים יקרים יבואון ייחדון יושב ערץ]

2. מי כמוך

א. אלהים בקדש חזיתיך

ב. אל נעלה בשפריר מעוני

ג. אפתחה שערי רנני

ד. מי כמוך אין כמוך

ה. אבאר קצת פלאי אלהים

ו. מי כמוך יחיד מקים כשל בך נלאה כל משל

ז. אדון חסדך בל יחדל

ח. מי כמוך בחיריך מעידים

ט. מִי כָמוֹךָ עֲמֻקּוֹת גּוֹלֶה

י. את נתיבי רעיון אכונן

יא. אל מי אדמך ואמשילך

יב. מי כמוך ואין כמוך

3. יוצר

א. אסיר משתחוה ארץ אפים

ב. יומם ולילה הלל לאדני

ג. אסיר משחר את פני רבו

ד. יונת אלם צקי לחשך

ה. אשמחה באלי כי שמחני בפעלו

ו. אגגי הנותן רוזנים משחק

4. אופן

א. ידי רשים נחלשים מהשיג די כפרם

ב. יה אנה אמצאך מקומך נעלה ונעלם

ג. ישעך יזכירו עם בך יכתירו

ד. יה בפי קדשים קדוש יאמר לו

ה. יקר אדון הנפלאות לא שבעה עין לראות

ו. יחו לשון חזות אישון אשר יחזה פלאיך

ז. שלשו קדוש וכשרפים שמו קדשו

ח. יָבְשׁוּ אֵלַי

ט. יאתה שדי לך מלוכה וגדלה

י. שלשו קדוש

יא. יושבי גנים ממקהלם

יב. יקדישון היום שלוש שרפי אש נשקה

יג. יחדו נא כל איש בטוב רחשו אל והודו זכרו ושם קדשו

יד. יצורי אש במצבאם מפארים שמך האל

טו. יציר רק אל מעשי אל המאירים מחשכים

טז. יקירים אדירים משרתי אל בהדמו

יז. ידידות משכנותיך וארבע מחנותיך

5. מאורה

[יעלת חן קומי אורי צאי ממאסרך]

[איומה נאוה ושחורה ביין תרעלה שיכורה]

[ירושלם כרמא די אלה עלמא]

[יריעות שלמה איך בתוך אהלי קדר]

[מתי להר המור תקרא דרור]

[ימס לבבי לקול שממה שכחה רננה]

[יסף יגון יוספים אומץ באל עליון]

[מה אתנה בכופר עופר שארח]

[יפעת מלכי תרא ותיגל]

[ישע חכי מהאל מושיעך]

[ידך אל שנה אל עם מבכים]

יַם סוּף וְסִינַי

[ירוחם בך יתום אסיר תקוה]

[יזכרו פלאך צבא מרום על-גלילי זבול]

[יום אור בהיר או עת זמיר יד עמל לא יניח]

[ישן בכנפי הנדוד נרדם בפאתי מאסר]

[ימין עוזך אל ויד עזרך שלח לעזור את שאר עדרך]

[רם אשר מרומו יראה רזי שפלים]

[כימי הנעורים מי יתנני]

[ישוב לאחור צל נטה בעוד יומם]

[יקרך עד עלי תעצומך]

[אמרות האל טהורות מפנינים הם יקרות]

[יהמו שושנים צור בתוך קימשונים]

6. אהבה

[ימים מאז הוקדשו לפני אל והתחזקו]

[לכם בני ציון הכואבים]

יאֲשׁוּנִי מֵרַחֲמֶיךָ

[יה למייחלים הפק יד רצונך ולי אני]

[ירומון מסילותי והעקוב יישר]

[יונה מה תהגי ומה תהמי]

[יונה איך תדמי כי איבתיך]

[ימי חורפי זכרתים בצוקתי]

[ירשו למצער אהוביך והתנכרו]

[נודע בכל המון גם בהמוני]

[יעלת חן קולך ערב בהגותך חוקי חרב]

[מה לאחותי כי חשבה]

[מה תספרו לפני דודי או מה תזכירו]

[יודעי הפיצני ימי עוני לגור בבין עקרב וצפעוני]

[כמה גדרת בעבי]

[ידידות נעורים עד אן תשי]

[מאז מעון האהבה היית]

[ימי חורפי זכרתים בצוקתי]

[יעלת חן ממעונה רחקה]

[קולכם בני ציון מעולכם]

[חן מצאה בת יצאה לקראתך]

[יגל חלום חזיונות עם גולה]

[יונתי לילה רחובות סבבה]

[ימינך השיבות ונטה ימינו צר]

[יונת רחוקים נגני היטיבי]

[ידיד עליון שמע הגיון כאשר אשמיעך]

[שובב לבית קודשי עדיי ואת שאהבה נפשי]

[ייטב בעיניך נעים שירי ומיטב מהללי]

[עמי בקרבתם עדי בשובה]

[ישר חוקי בכל מאודך]

7. זולת

א. יבשר עם לא אלמן

ב. אלהי מעשיו מה נפלאים אימיו מה נוראים

ג. יום נחית גאולים לשומם תחת צללים

ד. יודעי יגוני יספו באש לבי כידוד

ה. יום נפלא בן עמרם נפלאת בעיני הסבה

ו. אזרח עלה בידו אור דברך לא יכבה

ז. אגגי בהתנכלו להכרית מארץ פליטתנו

8. גאלה

[יום ליבשה נהפכו מצולים]

[אל יעלוז בנפלי צרי וגועלי]

[יש ארוכה ומרפא יש צרי אל כאבי]

[ירושלים למוגייך השקי את כוס מרורייך]

[יונת אלם רחוקים שושנת העמקים]

[יורדי תהומים מנשוא אמיך]

[יושב אומלל והולך שולל]

[יאמץ לבבך ומועדך יחלי]

[יעבור עלי רצונך כאשר עבר חרונך]

[יושב ושומם בגלות ודומם]

[יונה נשאתה על כנפי נשרים]

ספר שמיני: קרובות

1. רהוטה

א. וירד איש אלהים גבר הקם

ב. ישרו בעיני כל דרכיך

2. סלוק

3. קדשה

4. אזהרות

5. פזמון לאזהרות

6. סדר

א. ויהי בימי אחשורוש

ב. אסלסלה תורתך סלה אשר שמת בי לעדה

7. קרובה

[איכה כלילת יופי מתנכרה לעין כל בשר]

[אתה כוננת מישרים ועיתדת יום פקודתך]

[אראה היום במקדש מעט עטוף כאביון]

[את מלחמות אדוני בהינקמו לי אחזה]

8. שירי תפילה שונים

א. יהי חסדך לנמחני אלהים אדני חילי

ב. אדני אדני

ג. צל ידי אל חי יהי לך מחסה

ד. קראים בלבב שלם שאלו לשלום שלם

ה. מודים לך לבות תמימים לילות וימים

ו. עד מה כבודי לכלמה

ז. כָּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה

ח. קראו מלאכי שמים אלפי הצבאות

ט. רבי רחמיך רבבי רבבות

י. יד פדות תפרש לרוח נבקה

יא. אפל כוכב ושפל מרכב ונפל למשכב

9. זמר

א. אתותינו התמהמהו איה אלהי אליהו

ב. יום שבתון אין לשכח

ג. על אהבתך אשתה גביעי

ד. יקר יום השבת תגדיל בברית שלום וחיים

ה. סערה עניה שאפה וצופיה

ו. ישעי צמח והצלח ופרח ומאורי זרח

ז. יחיש לפדותי המלאך הגאל אתי

ח. צאן אבדות בגלות להו תניח

ט. ידעי מכאבי אל תתמהמהו מהביא

י. יחד באורך אל נאור נראה אור


ספר תשיעי: סליחות

[יוצאת חופשית עולך נשבר]

[יום בקול המולה נגד סגולה]

[יחיד נמצא לכל דורשו נגלה בסיני על המונו]

[יודע מכאובנו ומחבש לעצבותינו]

[יוצאת אל החרבה מים סוף ומיד מענים]

[לנחלי דתך חוקים ישרים]

[יד מעללי תכביד כבלי]

[יוסד האדמה ומציב גבוליה]

[שארית יוסף ייחלון קץ פלאות]

[ירצה צור אין כערכו שוועת עמו ושיחו]

[לבית ישראל יחיש ישועתו]

[ידוע תדע פני צאנך בעת רצון]

[יעלו לאלף ולרבבה כבני צאן כל בני ארץ]

[יונות הושתו שכם בארץ ערבה ושוחה]

[ידוע תדע פני צאנך]

[אשרי עין ראתה כהן בהוד ועטרת]

2. מסתאגיב

[בשם אדוני אל עולם]

[זכור רחמיך אדוני וחסדיך]

[לך אדוני הגדולה]

[כי אדוני עליון נורא מלך גדול]

[אשרי העם יודעי תרועה]

[ברכי נפשי את אדוני]

[אבל אשמים אנחנו]

3. תחנון

א. יְעִירוּנִי רַעְיוֹנַי

ב. יום נקבצו המוניך להתודות פשעיהם

ג. אדני אויב גבר על עם קדוש ונבר

ד. יום רכב על עב קל צורי ונלחם בצורי

ה. אדני יגוני קראוני אל אבל יום סמך

4. קינה

א. איכה צאן ההרגה מרבציהן נפוצות

אֲשַׁחֵר עֲדָתִי

ב. יום אכפי הכבדתי ויכפלו עוני

ג. יום הגליתי מחדרי משכני

ד. יום חובי ענה בי ואנחה הציקתני

יוֹנָה בְּפַח מְצָרִים

ה. יונה מה לך מקוננת תרבי תלנות ואנחות

יָפָה כְתִרְצָה

ו. יָרָה חִצָּיו אֶל תּוֹךְ לִבִּי

5. ודוי

א. טרם אענה אני שוגג, מתחולל ומתמגג

ב. רבונו של עולם אמרתי עוני אנשנו

6. בקשה

א. אברך את אדני אשר יעצני

ב. אדני יום לך אערך תחנה

ג. אדני נגדך כל תאותי

7. תחנה

א. הושיעה אדני כי גמר חסיד

ב. רעה ישראל יאזין

ג. אדני אל מי בלעדי חסדיך

8. פיוט

[אדון עבדיו הריץ מבית עבדים יום פדם]

[צרי טבח הכינו ויאמרו זאת קיוינו]

[יום מנוחה אות בין אל ובין קדושים]

[כוכב שלח אורהו מה תסתירהו]

[חלו פני אל פורשי כפיים]

[אל אלוהים לך ייחל לבבי]

[אומרה ביום רבו חילי מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי]

[אל ביתך רצים צבאות כבני צבאות]

[ילדי ישורון בעול צר חלו אכן פני האל יחלו]

[יזוב דמי לבי ועיני בעצבוני]

[יפה כתרצה נעימת מאמר]

[קול קורא ממעמקים נגע עד לב שחקים]

[נאום האדון אשר מבקשים זרע אמוני]

[יונת רחוקים נדדה יערה]

[ראשו תקומם מעפר גלות ושבי תרימנו]

[ידידות נפשי נצתה]

[אודה אדוני על כי טובות גמלנו]

[אחלי ייכונו לפני אל ארחי]

[יפה מה טובו אהליך]

[יורד עלי הרים ולא יכילו]

9. סליחות

א. ימינך נשא עוני פשוטה לקבל תשובה

ב. רצה רנת מתיחדים ותהיה למנחה חשובה

ג. ידעו הבנים השובבים

ד. ישן אל תרדם ועזב התלהלהך

ה. ילוד יעקב יצעק לאל שכן גבהים

ו. יצו האל לדל שאל ויהיו דלתיו פתחות

ז. יצורים וצפון חבם כחמר בימינך

ח. ירושלם האנחי ודמעך ציון הסכי

ט. ישן מתי תקיץ מחשק נשפך

י. ישרים דרשי נפש אשר עברו חרוניך

יא. יום צר עלי יצור אליך אשובה

יב. יום להיטיב תקרא מי זה יכלה טובך

יג. יללת בני גברה מיללת אגלים

יד. אבלה אמללה ארץ

טו. יוחל צמא ראות מאין

טז. יבשו האפיקים וכל מעיניהם

יז. נתן מטר על פני ארץ

יח. פלשתים נאספים ואדומים שסים

יט. עזרי מעם אדני מגיני וסתרי

כ. ירדו שמי כבודי הוה לי עליהם

כא.משתחוים להדרת קדש הר אריאל

כב. נאלם שפך לבו גרונו בקראו נחר

כג. יצרי ראשית צרי התעני כשכור

כד. מלאך שמך בקרבו לתמך ימיני ולסעוד

כה.נפשי אם לבבי תפדי ממכה טריה

כו. יוֹנֵי גֵאָיוֹת

כז. חרדי לב הדחתים מנוהם ומשכנם

כח.גזרי הלבבות המים כים לאביהם

כט.אליך אלכה ועיני למעונך

ל. אשר הבר שעפיו ואזניו לאל גלה

לא. יום אעטף כשאל בינה הגיוני

לב. יה למתי צפנת חזיון תנחומיך

לג. רחמיך שאלתי וכלו לישעך עיני

10. תוכחה

11. מישב

ספר עשירי: רשיות

1. פתיחה

[אקונן על מר תלאותי]

[אשימה מגמתי לקונן על אגמי מים]

[מכל בני חלוף מתי מוות מי זה אמר ותהי]

[בלבי ורעיוני ובשפתי רנני]

[יה שמע אביוניך המחלים פניך]

2. מקדמה למלכויות

[ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך]

[כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים]

[אדוני מלכנו הוא יושיענו]

3. מחרך

הלנפלים תקומה מבור עני הטבעו

שובי נפשי למנוחיכי

[הא לך אנחנו אל מודים]

[אמיץ אמץ אמונים וחוננם]

[מידך היתה ללבי]

[מי יתנני עבד אלוה עשני]

[אערוך שבחי ימי בעולמך ושני]

[יקרו ניסיך לאום בך נושעת]

[שם אלוהים אודה בשיחי אשר בידו נפש כל-חי]

[יאתו לך תושבחות]

4. רשיות

[ינחם לבב נפעם ונחלה ונהיה]

[משגיב בכוחו מי בלתי וכמוהו]

[יצאה לקדמך כלה לך כלתה]

[ידועת אמונות דחי השקרים]

[המון אכד וארך הביא בלבי מורך]

[לערוך שיר באנו ונועם צור לחזות]

[עבד אשר יעיר לשחרך שחר וידרוש ממך חופש]

[יקרה שכנה גוויה כאור ישכון במאפליה]

[יפית יחידה בעודך בי ונעמת לי]

[יענה פי מהללך צור בלי דמיון וערך]

[יחידה יחדי נא אל אמונה]

[יביאון דברים מעטי חסדים]

[יגילון באור מזרחך יום חילך]

[ידידי השכחת חנותך בבין שדי]

[יחידה, שחרי האל וסיפיו]

[יה לשחר מעונך כליתי]

[נערץ בקדושים רבה]

[גדלו אהיה כאשר גידלכם]

[ית פרישי מופתיא דיעבד מלכא עילאה]

[יום נכספו נפשים וכלו]

[ימי כלו ועיני כלו]

[יה שמך ארוממך וצדקתך לא אכסה]

[אל שמחת גילי שוכן הדביר]

[ישראל בחירי אל עבדיך ועדיך]

[יעלה ויבוא אצלך זכרון]

[ישנה בחיק ילדות]

[גלילי זבל ראו הדרך ונבעתו]

[יחלו פני אל חסידיו וישאלו]

[יה למתי בבית שבי אסבלה על נדודך]

[ידעתני בטרם תצרני]

[יעירוני בני ימים]

[יפה וטוב לאחוז בביתך מחנה]

[ישן וליבו ער]

[ימין אדוני הלא את]

[יקרה תהילתך גילי משוש ליבי]

[אני קטון מאוד מן החסדים]

[כל כוכבי בוקר לך ישירו]

[יאירון כוכבי נשפי וישובו ימי חורפי]

[ייטב לך מענה לשון ביום אברכה]

5. גמר

נוספות: שירי קֹדש

 1. מֻחַרַךְ

א. אלהי נשמה שנתתה בי

 1. מאורה

א. ישעי צמח

 1. סליחה

א. אשימה מגמתי לקונן על אגמי מים

 1. אהבה

א. יום נכספו נפשים וכלו

 1. קינה

א. אוי כי עוני


מִשִּׁירֵי סְפָרָד

מסודרים ומבוארים ע"י יוסף י. רבלין

ירושלים: קהלת, תרפ"ט

שירי ציון

צִיּוֹן

לִבִּי בְמִזְרָח

יְפֵה נוֹף

הֱצִיקַתְנִי תְשׁוּקָתִי

דְּבָרֶיךָ בְּמוֹר (בתור וכוח)

שירי ים

הֲתִרְדֹּף נַעֲרוּת

קִרְאוּ עֲלֵי בָנוֹת

הֲבָא מַבּוּל

גאולות

יוֹנָה נְשָׂאתָהּ

יַעֲלַת חֵן

יַעֲבֹר עָלַי

נַמְתָּ וְנִרְדַּמְתָּ

המנון

כָּל כּוֹכְבֵי

שירי ידידות

הֶרֶף שְׁאוֹן יָם

גְּבִיר תּוֹרָה

שיר פרוד

יְדַעְנוּךָ נְדֹד

קינה

הֲיֵדְעוּ הַדְּמָעוֹת

מכתמים

שְׂעַר שֵׂיבָה

בְּעֵת נִרְפַּשׁ

עַבְדֵי זְמָן


שירים שטרם מוינו (זמני)

מתוך “השירה העברית בספרד ובפרובאנס”. /ח. שירמן

ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ו 1954.

[למקור חיי-האמת]

רשות

[בבית המקדש]

סליחה

מוחוך

רשות

[עבד יי]

בקשה

של רשות

אהבה

אופן

מי כמוך

בשתותו סם רפואה

[שלוש הקדושות]

רשות

[עולם הבריאה-אופן]

[שלוש הממשלות – סילוק ליום הכיפורים]

יַד פְּדוּת תִּפְרֹשׂ

יְרִיבוּנִי בְךָ הוֹלְכֵי חֲשֵׁכִים

פְּלִשְׁתִּים נֶאֱסָפִים

היכל אדני ומקדש הדמו

שירים נוספים

בן אדמה

בתוך: שירת החול העברית בספרד המוסלמית / שולמית אליצור, שולמית אליצור, שירת החול העברית בספרד המוסלמית, תשס"ד 2004

נוספים

[עֲדֵה גָאוֹן וְהוֹד]

[מִינֵי חֲמֻדוֹת]

על אדם בגנותו אותו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה הלוי

הקלידו

 • אבי שמידמן
 • אבנר בהט
 • אודי יוליס
 • אורית סוקר
 • אורלי בטלהיים
 • איה לביא
 • אירית עקרבי פרל
 • אלה שפירא-כהנא
 • אלעד שאול זמיר
 • אמיר ברטוב
 • אסנת קליימן
 • ברוריה בן-ברוך
 • ברק פז
 • בתיה פריד
 • גלי סנדיק
 • דניאל פריש
 • דקלה פלנר
 • יכין זיק
 • יניב פרקש
 • ישראל ויסברוט
 • ליעד רינות
 • מיכאל בירנבום
 • נורית שושני
 • נחום ונגרוב
 • עדית כהן
 • ענת בר-סימן-טוב
 • ר"ל
 • ראובן ש"י גלעד
 • רבקה קולבינגר
 • רות ששון
 • שגיא
 • שי שפירא
 • שלומית אפל
 • שנהב ברטוב
 • תאיר אלוף
 • תרצה ורדי

הגיהו

 • אבנר בהט
 • גיורא הידש
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג
 • שלי אוקמן

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה הלוי

הקלידו

 • אבי שמידמן
 • אבנר בהט
 • אודי יוליס
 • אורית סוקר
 • אורלי בטלהיים
 • איה לביא
 • אירית עקרבי פרל
 • אלה שפירא-כהנא
 • אלעד שאול זמיר
 • אמיר ברטוב
 • אסנת קליימן
 • ברוריה בן-ברוך
 • ברק פז
 • בתיה פריד
 • גלי סנדיק
 • דניאל פריש
 • דקלה פלנר
 • יכין זיק
 • יניב פרקש
 • ישראל ויסברוט
 • ליעד רינות
 • מיכאל בירנבום
 • נורית שושני
 • נחום ונגרוב
 • עדית כהן
 • ענת בר-סימן-טוב
 • ר"ל
 • ראובן ש"י גלעד
 • רבקה קולבינגר
 • רות ששון
 • שגיא
 • שי שפירא
 • שלומית אפל
 • שנהב ברטוב
 • תאיר אלוף
 • תרצה ורדי

הגיהו

 • אבנר בהט
 • גיורא הידש
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • רחל ויטנברג
 • שלי אוקמן