רקע
צבי שרפשטיין
צבי שרפשטיין
(1884‏-1972)
מחנך וסופר עברי, מחבר ספרי לימוד למקצועות היהדות וספרי הדרכה למורים, לקסיקוגרף ומו"ל.


l פרוזה

 

אליהו הנביא: קובץ אגדות

ורשה: מרכז, תרפ"-

כּוֹסוֹ שֶׁל אֵלִיָּהוּ

שְׁלשׁ הַמַּתָּנוֹת

עָנִי וְעָשִׁיר

אֵלִיָּהוּ וּמַלְאָכָיו

אַיֵּה מְקוֹם הַכֶּסֶף

אֵלִיָּהוּ וְהַשָּׂטָן

צְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת

מְדָנִים

מעשיות לתינוקות: קובץ סיפורים ואגדות

ניו יורק: שילה, [192-?]

נער: ירחון מציר לנערים ולנערות

ניו יארק: מוציא לאור לא ידוע, תר"ץ

מעשה בתינוקות שאבדו: ספור

ניו יורק: שילה, תרצ"ג (בתוך: אורות: ספריה לילדים)

מעשיות

ניו-יורק: שילה, תש"ל

כוכבים של זהב: ועוד שישים ושלושה סיפורים ממקור יהודי

ירושלים: מ' ניומן, תשל"ב

לקוטי אגדה: מתוך התלמוד והמדרש

נויורק: שילה, 1947–1960

חלק א. משלים, דברי חכמה, מדות טובות וחגי השנה

חלק ב. על התורה והנביאים

חלק ג. על התנאים והאמוראים

מקרא עונג: ספרי מקרא לילדים

ניו יורק: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"-?

יונה בן זרת: מעשה בילד קטן, קטן מאד שבלעו דג

מעשה בפרה שעלתה למרום: אגדה עברית

התכי מאגדות עמי המזרח

המגבעת: על פי סיפור אנגלי

הגר

ספר הצחוק: הלצות ובדיחות עממיות, ספורי חכמה ומעשים טובים

ניו יורק: שילה, תר"ץ

k מחזות

 

בליל פורים: חזיון לילדים

 נויורק: שילה, תרפ"-

משלוח מנות: חזיון לילדים בשלוש מערכות

ניו יורק: שילה, תרפ"-

שמשון הגבור: מחזה לילדים במערכה אחת

ניו יורק: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ה בערך

a מאמרים ומסות

 

הבית העברי

נויארק: ההסתדרות העברית באמריקה, תרע"ט

מלות היסוד בלשוננו

ניו-יורק: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ח

יסודות החנוך היהודי באמריקה: קובץ מאמרים למלאת שלושים וחמש שנים לבית המדרש למורים אשר על יד בית המדרש לרבנים של אמריקה

ניו יורק: בית המדרש למורים, תש"ז

‫ הכשרת הלבבות לחנוך עברי

ניו יורק: מוציא לאור לא ידוע, תשי"ד

j זכרונות ויומנים

 

ספר הסיום

ניו יורק: מוציא לאור לא ידוע, 1937

היה אביב בארץ: מקורות חיי

תל אביב: מסדה, תשי"ג

קטנות עם גדולות

ניו יורק: ההסתדרות העברית באמריקה, תשי"ד

ארבעים שנה באמריקה

תל אביב: מסדה, תשט"ז

דונוביץ עיר מולדתי

ניו יורק, תל-אביב: חברת העזרה של בני דונוביץ פודוליה באמריקה, תשי"ז

v עיון

 

לדור הצעיר: ספר להוראת השפה העברית בדבור ובכתב למתחילים היודעים קרא. עם מלון עברי-יהודי-רוסי-פולני-אשכנזי / (עם שמעון קופילנסקי)

ורשה: מרכז, תרע"ד 1913

כתב ולשון: שעורים בכתיבה ובדקדוק מעשי

ניו יורק: שילה, 1917 בערך

כתב ולשון: שעורים בכתיבה ובדקדוק מעשי: ספר המורה

נויורק: הוצאת שילה, תרע"ז

ספר התלמיד: שנה ראשונה, חלק א’–ב’

ניו יורק: לשכת החנוך העברי, תרע“ח–תרע”ט

אמנים עברים: תולדותיהם ויצירותיהם

ניו יורק: שילה, תרפ"-?

‫לקוטי נביאים אחרונים

ניו יורק: שילה, תרפ-?

מראשית: מקרא לילדים לאחר אלף בית

ניו יורק: שילה, תרפ-

קריאה מובנת

ניו יורק: שילה, תר"פ-

הוראת הלשון העברית

ניו יורק : הוצ' בית המדרש למורים, תרפ"ד?

החנוך בארץ ישראל

נויורק: עגן, תרפ"ח

בלשון עמי: ספר מקרא לשנת הלמוד השניה; הכנה ללמוד התורה

ניו יורק: שילה, 1927 בערך

בן ישראל: ספר מקרא

נויורק: שילה, 1927

דקדוק על פי תרגילים

נויורק: שילה, 1934 בערך

ספר השיחה על החיים בארץ ישראל

נויורק: שילה, 1936

אבותינו: פרוזדור לתורה

ניו יורק: שילה, ת"ש 1939

‫ דרכי למוד לשוננו

ברוקלין, ניו יורק: שילה בסיוע ההסתדרות העברית באמריקא, תש"א 1940

נביאים ראשונים: עם ציורים, מפות, באורים ושאלות

נויורק: שילה, ת"ש?

פרוזדור לתורה: ספורים, אגדות ומשלים, המכילים רב המלים המצויות בספר “בראשית”

נויורק: שילה, תש"- (בתוך: “בלשון עמי”)

ארצנו: ספר מקרא על פי הנושא המרכזי לשנת הלמוד השניה או ‬השלישית

נויורק: שילה, 1941

עמנו: ספר מקרא לשנת הלמוד השלישית או הרביעית

ניו-יורק: שילה, 1941 בערך

חיינו: עברית למתחילים על פי שיטת הנושא המרכזי

LYON : .O. S. F, תש"ג 1942

ספר היובל של אגודת המורים העברים בניו-יורק וסביבותיה

ניו יורק: דפוס מודרן ליינאטייפ קאמפ, תש"ד

ספר הבטויים: כולל ניבים ומליצות ומלים נרדפות (עם מפתח אנגלי) לשפור הסגנון בחבור ובדבור

ניו יורק: שילה, 1944

בית ישראל

ניו יורק: שילה, 1944

זרמים: מקראה ספרותית על הזרמים העקריים בחיי ישראל בדורות האחרונים לתלמידים בוגרים

נויורק: שילה, 1947

דרכי למוד התנ"ך

ניו יורק: שילה, 1951

עת לקרוא: א. הכשרה ללמוד הקריאה

ניו יורק: שילה, 1951 בערך

עת לדבר ועת לקרוא: מדריך למורים ללמד שיחה וקריאה למתחילים גמורים

ניו יורק: שילה, תשי"ד

אורח חיים למורה: עיונים בנפש הילד ובדרכי הלימוד

ניויורק: ועד החינוך היהודי, תשי"ט 1959

שער הלשון: עברית למתחילים על פי שעורים מצירים

בואנוס אירס: ג' קפלנסקי, 1962

אשיחה עם המורים: על חייהם ומלאכתם

תל אביב: אוצר המורה, תשכ"ג 1962

גדולי חינוך בעמנו: דמותם ופועלם מימי המהר"ל מפראג עד זמננו

ירושלים: ר' מס, תשכ"ד

במערכות החיים: הסתכלויות

תל אביב: יבנה, תשכ"ז

שער הלשון: עברית למתחילים על פי השיטה הטבעית

ניו יורק: שילה, 1927 בערך

דברי ימינו

נויורק: שילה, 1947

היסטוריה לילדים

ניו יורק: שילה, 1962–1965

הכשרת הלבבות לחינוך עברי

ניו יורק: חמו“ל, תשי”ד

החדר בחיי עמנו

מהד' מוגדלת ומתוקנת, תל אביב: מ' ניומן, תשי"א

החינוך בארץ ישראל

נויורק: עגן, תרפ"ח

החינוך והתרבות העברית באירופה בין שתי מלחמות העולם

ניו יורק: עוגן, תשי"ז

חיי היהודים במזרח אירופה: בדורות האחרונים – מסוף המאה הי"ט עד מלחמת העולם הראשונה

תל אביב: יבנה, תשל"ג 1973

חינוך וקיום: מסות ומחקרים

ניו יורק: שילה, תשי"ז

א. נפתולי חינוך וקיום

תפקיד הלשון העברית בחינוך

למה נלמד עברית?

כח הרצון בחינוך

התביעות של אמריקניות ופרוגרסיביות בחינוך היהודי בארצות הברית

על הקוראים העברים החדשים באמריקה

ההשפיעה תקומת מדינת ישראל על החינוך היהודי באמריקה?

כמה עברית יוכל בית הספר היהודי להקנות לתלמידיו?

קיבוץ גלויות ושנויי תרבות

חגיגת בראשית

פיזור וריכוז בבית הספר העברי באמריקה

ספרי לימוד וזרמים חברתיים

עתידו של תלמוד התורה בארצות הברית

המשבר בחיי הרוח של עמנו

על פרשת תקופות

הכשרת הלבבות לחינוך עברי

בית אבא ומסורת עם

פלורליזם תרבותי

מה נתנה החסידות לחינוך

ב. מחקרים בלשון

מלות החיקוי בלשוננו

חקר הנרדפים בספרותנו

ג. עיונים ספרותיים

אספקלריה המאירה של ברדיטשוב

רש"י עגנון חזר לשיבוש

חזר החוטר ונפל על גזעו

והחזיקו שבע נשים

לדרכי כתיבתו של יעקב פיכמן

מה שקסם לי..

ד. דברי זכרונות

דיבורי העברי

עלים נושרים

מן האדם לספר

מטיפים לאומיים

בשולי הספר

יוצרי ספרות הילדים שלנו

ניו יורק: שילה, תש"ז

מה הוא ביליק? חרקטריסטיקה

לבוב: סנונית, תרפ"ד

מנדלי מוכר ספרים: חרקטריסתיקה

פשמישל (גליציה): אמקרוט ופריינד, תר"ע

ספר המועדים

נויורק: שילה, 1949

תולדות החנוך בישראל בדורות האחרונים

כרך ראשון: תולדות החינוך העברי בארץ ישראל: מראשית הישוב החדש עד תקומת המדינה

ירושלים: ראובן מס, תשכ"ה 1964

כרך שני: תולדות החינוך בישראל: בארצות הקדם וים התיכון ובארצות התרבות האנגלית

ניו יורק: עוגן - על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תש"ז 1947

כרך שלישי: בין שתי מלחמות העולם

ניו יורק: עוגן - על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תש"ט 1949

כרך רביעי: תולדות החינוך העברי בארץ ישראל: מראשית הישוב החדש עד תקומת המדינה

ירושלים: ראובן מס, תשכ"ה 1964

כרך חמישי: תולדות החינוך בישראל בדורות האחרונים – כרך חמישי

ארצות הים התיכון, הבאלקאנים והמזרח; מצב החינוך עד ימינו אלה

ירושלים: ראובן מס, תשכ"ו 1965

אוצר הרעיונות והפתגמים: מימי המקרא ועד ימינו

תל אביב: יבנה, תשכ"ו

f מילונים ולקסיקונים

 

אוצר המילים והניבים

לכסיקון של מילים נרדפות וקרובות משמעות, בצירוף ניסים וביטויים, משלים ומליצות, פתגמים ומימרות, מלוקטים מכל מקורות ספרותנו העתיקה והחדשה עם מפתח מפורט. מהד' ג' מורחבת, תל אביב: שילה, תשכ"ד

מלון שילה עברי אנגלי: כולל יותר מעשרת אלפים מלים ובטויים מלשון המקרא, המשנה, המדרש והספרות העברית החדשה / (עם שושנה שרפשטיין)

נויורק: שילה, 1957 בערך

מלון שילה אנגלי עברי: כולל כשלושה עשר אלף מלים ובטויים השכיחים ביותר בלשון האנגלית, בתרגומם העברי

נויורק: שילה, 1957 בערך

s יצירות מתורגמות

 

מי הפלאות: אגדה / מקס נורדו

ניו יורק: שילה, תרצ"ג (בתוך: אורות: ספריה לילדים)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של צבי שרפשטיין

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אהד גלעדי
 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • ברוריה בן-ברוך
 • ברוריה שרון
 • הניה וילף
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יניב פרקש
 • יעל זאבי
 • יעל פרידמן
 • לאה ברזילי
 • מיה קיסרי
 • מיכל לוז
 • נאוה פריימן
 • עדנה פולק
 • עמירם רונן
 • עפרה אנסון
 • ערן גרף
 • צחה וקנין־כרמל
 • רבקה קולבינגר
 • רויטל גוטלון
 • רות ששון
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • רינה גולן
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תאיר אלוף
 • תמר דרור
 • תמר ניצן

הגיהו

 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין־כרמל
 • שלי אוקמן

סרקו

 • נאוה בת־צו"ר
 • נורית רכס

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של צבי שרפשטיין

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אהד גלעדי
 • אודי יוליס
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • ברוריה בן-ברוך
 • ברוריה שרון
 • הניה וילף
 • חנה טל
 • טליה אלמוג
 • יניב פרקש
 • יעל זאבי
 • יעל פרידמן
 • לאה ברזילי
 • מיה קיסרי
 • מיכל לוז
 • נאוה פריימן
 • עדנה פולק
 • עמירם רונן
 • עפרה אנסון
 • ערן גרף
 • צחה וקנין־כרמל
 • רבקה קולבינגר
 • רויטל גוטלון
 • רות ששון
 • רותי בראל
 • רותי לרנר
 • רינה גולן
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תאיר אלוף
 • תמר דרור
 • תמר ניצן

הגיהו

 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין־כרמל
 • שלי אוקמן

סרקו

 • נאוה בת־צו"ר
 • נורית רכס