רקע
הלל צייטלין
הלל צייטלין (1871‏-1942)
הוגה דעות, סופר ופובליציסט יהודי, שכתב בעברית וביידיש. נרצח בשואה.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
v עיון

 

בפרדס החסידות והקבלה

תל-אביב: יבנה, תש"ך 1960

ספרן של יחידים: כתבים מקובצים

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ם 1979

דממה וקול: הגיונות, תוכחות, גלויי-נשמה וכסופי-משיח

ורשה: חמו“ל, תרצ”ו 1936

רבי נחמן מברסלב: חייו ותורתו

ורשה: ספרות, תר"ע

דבר לעמים: חזון על גוים ועל ממלכות …

ורשה: חמו“ל, תרפ”ח 1928

רבי ישראל בעל שם טוב: (תולדה)

ורשה: מקרא, תר"ע

אורו של משיח בתורת הברסלבי

ורשה: דפוס GRAFJA, תרצ"ו

ברוך שפינוזה: חייו, ספריו ושיטתו הפילוסופית

ווארשא: תושיה, 1914

על גבול שני עולמות

תל-אביב: יבנה, תשכ"ה 1965

“הדבוק”

ירושלים: הספר, תרפ"ו

ברוך שפינוזה: חייו, ספריו ושיטתו הפילוסופית (עם תמונתו)

ווארשא: תושיה, תר"ס 1900

כתבים נבחרים

ורשה: תושיה, תרע“א-תרע”ב

אל“ף בי”ת של יהדות

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשמ"ג 1983

הטוב והרע: על פי השקפת חכמי ישראל וחכמי העמים

ירושלים: הולצר ספרים, התשע"ז 2016

רבי נחמן מברסלב: צער העולם וכיסופי משיח: שתי מסות

ירושלים: א. הס, תשס"ו 2006

כוונות וייחודים: מתוך: מחשבה ושירה

ירושלים: הולצר ספרים, תשע"ח 2018

החסידות ואחד העם.

ירושלם: השלח, 1930

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של הלל צייטלין

הקלידו

  • אודי יוליס ז"ל
  • יעקב לוינסקי
  • רחל דנא *שולמית רפאלי

הגיהו

  • אביבה רוסט
  • גדעון ביגר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של הלל צייטלין

הקלידו

  • אודי יוליס ז"ל
  • יעקב לוינסקי
  • רחל דנא *שולמית רפאלי

הגיהו

  • אביבה רוסט
  • גדעון ביגר